Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WSTĘP DO INFORMATYKI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S1-19-WINF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WSTĘP DO INFORMATYKI
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. matematyki /st.I st./
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kania-Błaszczyk
Prowadzący grup: Paweł Błaszczyk, Grzegorz Bytomski, Maria Kania-Błaszczyk, Łukasz Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest ocena uzyskana na laboratorium.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości podstawowych aplikacji komputerowych (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej). Studenci zaznajamiani są ze środowiskiem TeX/LaTeX -podstawowym edytorem dla nauk ścisłych. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX. Język HTML z wykorzystaniem arkuszy CSS. Dodatkowo studenci zaznajamiani są z pozycyjnymi systemami liczbowymi, zapisem stałopozycyjnym i zmiennopozycyjnym liczb, systemem SAGE - pakietem do obliczeń matematycznych, a także z usługami w sieciach informatycznych, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, przechowywaniem danych na swoim komputerze lub w chmurze, formami zapisu informacji w komputerze (multimedia), kompresją, archiwizacją, zasadami bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz zasadami BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kania-Błaszczyk
Prowadzący grup: Paweł Błaszczyk, Sylwia Kania, Maria Kania-Błaszczyk, Andrzej Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest ocena uzyskana na laboratorium.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości podstawowych aplikacji komputerowych (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej). Studenci zaznajamiani są ze środowiskiem TeX/LaTeX -podstawowym edytorem dla nauk ścisłych. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX. Język HTML z wykorzystaniem arkuszy CSS. Dodatkowo studenci zaznajamiani są z pozycyjnymi systemami liczbowymi, zapisem stałopozycyjnym i zmiennopozycyjnym liczb, systemem SAGE - pakietem do obliczeń matematycznych, a także z usługami w sieciach informatycznych, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, przechowywaniem danych na swoim komputerze lub w chmurze, formami zapisu informacji w komputerze (multimedia), kompresją, archiwizacją, zasadami bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz zasadami BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kania-Błaszczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kania, Maria Kania-Błaszczyk, Mateusz Kula, Andrzej Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Oceną końcową modułu jest ocena uzyskana na laboratorium.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości podstawowych aplikacji komputerowych (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej). Studenci zaznajamiani są ze środowiskiem TeX/LaTeX -podstawowym edytorem dla nauk ścisłych. Prezentacje z wykorzystaniem języka LaTeX. Język HTML z wykorzystaniem arkuszy CSS. Dodatkowo studenci zaznajamiani są z pozycyjnymi systemami liczbowymi, zapisem stałopozycyjnym i zmiennopozycyjnym liczb, systemem SAGE - pakietem do obliczeń matematycznych, a także z usługami w sieciach informatycznych, pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, przechowywaniem danych na swoim komputerze lub w chmurze, formami zapisu informacji w komputerze (multimedia), kompresją, archiwizacją, zasadami bezpieczeństwa w systemach informatycznych oraz zasadami BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kania-Błaszczyk
Prowadzący grup: Paweł Błaszczyk, Maria Kania-Błaszczyk, Andrzej Tomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)