Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geneza współczesnych instytucji prawnych i administracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-S1-PW-GWIPiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geneza współczesnych instytucji prawnych i administracyjnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nancka
Prowadzący grup: Grzegorz Nancka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu (OKM) ustala się zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia.


Link do uchwały: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Akty-prawa-wewnetrznego/Uchwala-z-dnia-26-maja-2015-r.-w-sprawie-ocen-koncowych-modulow.pdf

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą współczesnych instytucji prawnych i administracyjnych, siatką pojęciową oraz terminologiczną. Student w ramach wykładu, poznaje najważniejsze instytucje które wykształciły się w prawie rzymskim i stały się podstawą współczesnych uregulowań. Zakres tematów obejmuje:

1. Pojęcie prawa, administracji, źródeł prawa, podziały prawa, różnica pomiędzy prawem a ustawą;

2. Geneza współczesnych polskich regulacji prawnych i administracyjnoprawnych;

3. U źródeł reguł dotyczących tworzenia i stosowania prawa, ich znaczenie w kontekście funkcjonowania administracji na przestrzeni wieków;

4. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych - geneza pojęć;

5. Czynności prawne - geneza pojęcia, rodzaje, ważność, nieważność, wzruszalność;

6. Pojęcie prawa rzeczowego - posiadanie a własność;

7. Pojęcie, konstrukcja i znaczenie zobowiązań;

8. Geneza regulacji kontraktowych;

9. U źródeł prawa spadkowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)