Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia jedzenia (e-learning) (moduł fakultatywny - ścieżka społeczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-AK-FSS-S2-AJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia jedzenia (e-learning) (moduł fakultatywny - ścieżka społeczna)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kurcz
Prowadzący grup: Maciej Kurcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia wyników z testów cząstkowych i testu końcowego

Pełny opis:

Aperitif

Wprowadzenie do zagadnień modułu,

Studia nad pożywieniem a nauki humanistyczne i społeczne – historia i dorobek teoretyczny

Znaczenie jedzenia w historii kultury – refleksja na temat używek, chleba mięsa,.

Danie główne

4 Jedzenie i tożsamość

5. Jedzenia i władza

6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania.

7. Jedzenie a magia i religia – jedzenia jako religia

8. „Kulinarne rewolucje” – ideologie, mody, trendy w kuchni, dewiacje jedzeniowe.

Deser

9.Jedzenie w zglobalizowanym świecie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kurcz
Prowadzący grup: Maciej Kurcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)