Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-OT-S2-MPPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie (kolokwium, opis i analiza przypadku).Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy pedagoga szkolnego ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy w zawodzie pedagoga szkolnego. Ma zapoznać studentów z podstawową wiedzą dotyczącą formalnoprawnych ram pracy pedagoga szkolnego. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania ucznia, zadań pedagoga i sposobów ich realizacji. Ma zaznajomić się z podstawowymi metodami i narzędziami pracy w określonych obszarach działań pedagoga. Studenci nabędą umiejętności z zakresu projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i ewaluacyjnych, tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Zajęcia mają rozbudzić w studentach potrzebę samorozwoju, budowania wizji samego siebie jako pedagoga szkolnego.

Uwagi:

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie dodatkowo weryfikowana i może ulec obniżeniu, jeżeli student ma więcej niż jedną nieobecność na zajęciach (1x90 min.), której nie zaliczył na konsultacjach u prowadzącej ćwiczenia (najpóźniej do 2 tygodni przed ostatnimi zajęciami dydaktycznymi). Ocena końcowa ulega obniżeniu o pół stopnia za każdą niezaliczoną jednostkę zajęciową.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie (kolokwium, opis i analiza przypadku).Pełny opis:

Przedmiot metodyka pracy pedagoga szkolnego ma na celu przygotowanie studentów do metodycznej pracy w zawodzie pedagoga szkolnego. Ma zapoznać studentów z podstawową wiedzą dotyczącą formalnoprawnych ram pracy pedagoga szkolnego. Studenci w ramach przedmiotu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania ucznia, zadań pedagoga i sposobów ich realizacji. Ma zaznajomić się z podstawowymi metodami i narzędziami pracy w określonych obszarach działań pedagoga. Studenci nabędą umiejętności z zakresu projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i ewaluacyjnych, tworzenia planu pracy i etapów postępowania metodycznego. Zajęcia mają rozbudzić w studentach potrzebę samorozwoju, budowania wizji samego siebie jako pedagoga szkolnego.

Uwagi:

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie dodatkowo weryfikowana i może ulec obniżeniu, jeżeli student ma więcej niż jedną nieobecność na zajęciach (1x90 min.), której nie zaliczył na konsultacjach u prowadzącej ćwiczenia (najpóźniej do 2 tygodni przed ostatnimi zajęciami dydaktycznymi). Ocena końcowa ulega obniżeniu o pół stopnia za każdą niezaliczoną jednostkę zajęciową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)