Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-SR-S1-SD.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz.1
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Kwadrans, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Kwadrans, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów uczenia się:

1. bibliografia dotycząca tematu pracy dyplomowej,

2. konspekt pracy dyplomowej,

3. ustna prezentacja koncepcji pracy,

4. pierwszy i drugi rozdział pracy.

5. obecność i aktywny udział w zajęciach seminaryjnych

Pełny opis:

Celem seminarium jest poznanie zasad pisania prac naukowych, a w szcze-gólności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac dyplomowych w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne tendencje i dylematy związane z działalnością badawczą i praktyczną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy dyplomowej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości edukacyjnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników badań własnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek, Ewa Ogrodzka-Mazur
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek, Ewa Ogrodzka-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.