Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FL-JRT-S1-PNJA06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. język rosyjski, program: tłumaczeniowy /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Ilona Delekta, Katarzyna Gronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu to średnia z ocen z zaliczenia i egzaminu.

Pełny opis:

Zaliczenie: średnia ocen cząstkowych z całego semestru, ocena aktywności studenta na zajęciach

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu obejmuje:

- test leksykalno-gramatyczny

- test na rozumienie tekstu słuchanego

- test na rozumienie tekstu czytanego

Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej egzaminu.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Ilona Delekta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.

Pełny opis:

ZALICZENIE: aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90% - 100% opanował materiał zrealizowany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% zrealizowanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65% zrealizowanego materiału. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował zrealizowanego materiału nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.

Skala ocen:

100-93% = bardzo dobry

92-86% = plus dobry

85-79% = dobry

78-72% = plus dostateczny

71-65% = dostateczny

64% i mniej = niedostateczny

EGZAMIN

1.Część pisemna obejmująca test z rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, część leksykalno-gramatyczna, i krótka forma pisemna (krótki tekst użytkowy).

2.Część ustna w oparciu o materiał zrealizowany w czasie obydwu semestrów. Ta część egzaminu jest zdawana przez studentów w parach (lub grupach trzyosobowych w przypadku gdy liczba studentów jest nieparzysta). Studenci indywidualnie odpowiadają na pytania wylosowane i/lub zadane przez prowadzącego, a także wspólnie rozwiązują problem.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Ilona Delekta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.

Pełny opis:

ZALICZENIE: aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90% - 100% opanował materiał zrealizowany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% zrealizowanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65% zrealizowanego materiału. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował zrealizowanego materiału nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.

Skala ocen:

100-93% = bardzo dobry

92-86% = plus dobry

85-79% = dobry

78-72% = plus dostateczny

71-65% = dostateczny

64% i mniej = niedostateczny

EGZAMIN

1.Część pisemna obejmująca test z rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, część leksykalno-gramatyczna, i krótka forma pisemna (krótki tekst użytkowy).

2.Część ustna w oparciu o materiał zrealizowany w czasie obydwu semestrów. Ta część egzaminu jest zdawana przez studentów w parach (lub grupach trzyosobowych w przypadku gdy liczba studentów jest nieparzysta). Studenci indywidualnie odpowiadają na pytania wylosowane i/lub zadane przez prowadzącego, a także wspólnie rozwiązują problem.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Ilona Delekta, Katarzyna Strębska-Liszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.

Pełny opis:

ZALICZENIE: aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90% - 100% opanował materiał zrealizowany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% zrealizowanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65% zrealizowanego materiału. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował zrealizowanego materiału nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.

Skala ocen:

100-93% = bardzo dobry

92-86% = plus dobry

85-79% = dobry

78-72% = plus dostateczny

71-65% = dostateczny

64% i mniej = niedostateczny

EGZAMIN

1.Część pisemna obejmująca test z rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, część leksykalno-gramatyczna, i krótka forma pisemna (krótki tekst użytkowy).

2.Część ustna w oparciu o materiał zrealizowany w czasie obydwu semestrów. Ta część egzaminu jest zdawana przez studentów w parach (lub grupach trzyosobowych w przypadku gdy liczba studentów jest nieparzysta). Studenci indywidualnie odpowiadają na pytania wylosowane i/lub zadane przez prowadzącego, a także wspólnie rozwiązują problem.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Ilona Delekta, Jadwiga Nabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) dla semestru letniego stanowi średnią oceny z zaliczenia i oceny z egzaminu.

Pełny opis:

ZALICZENIE: aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny pozytywne z testów, prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, prezentacji

Ocena bdb – wypowiedzi ustne i pisemne studenta są poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Student w 90% - 100% opanował materiał zrealizowany w danym semestrze.

Ocena db – student wykazuje się umiejętnościami w stopniu obejmującym 80% zrealizowanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji. Potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.

Ocena dst - student powinien wykazać się umiejętnościami w stopniu dostatecznym - ok. 65% zrealizowanego materiału. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.

Ocena ndst – student nie opanował zrealizowanego materiału nawet w minimalnym stopniu (< 65%). Nie zaliczył prac pisemnych i ustnych, nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.

Skala ocen:

100-93% = bardzo dobry

92-86% = plus dobry

85-79% = dobry

78-72% = plus dostateczny

71-65% = dostateczny

64% i mniej = niedostateczny

EGZAMIN

1.Część pisemna obejmująca test z rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, część leksykalno-gramatyczna, i krótka forma pisemna (krótki tekst użytkowy).

2.Część ustna w oparciu o materiał zrealizowany w czasie obydwu semestrów. Ta część egzaminu jest zdawana przez studentów w parach (lub grupach trzyosobowych w przypadku gdy liczba studentów jest nieparzysta). Studenci indywidualnie odpowiadają na pytania wylosowane i/lub zadane przez prowadzącego, a także wspólnie rozwiązują problem.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Uwagi:

Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności. Jeżeli liczba nieobecności przekroczy 5 nieobecności w semestrze (włącznie z 3 dopuszczalnymi nieusprawiedliwionymi nieobecnościami), prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia. W przypadku nieobecności z powodu choroby wymagane jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Delekta
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Ilona Delekta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.