Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-022
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana analiza danych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 8 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chełkowska-Zacharewicz
Prowadzący grup: Mateusz Blukacz, Maria Chełkowska-Zacharewicz, Maria Flakus, Justyna Lipka, Aleksandra Żenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Mateusz Blukacz, Maciej Janowski, Justyna Lipka, Aleksandra Żenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z ćwiczeń (75%) i egzaminu (25%). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie minimalnej punktacji zarówno z laboratorium, jak i z egzaminu.

Pełny opis:

Zajęcia służą przygotowaniu do odbioru treści statystycznych na poziomie zaawansowanym oraz prowadzenia analiz statystycznych z zakresu regresji, analizy wariancji z wykorzystaniem pakietu JASP.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)