Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Pomoc psychologiczna w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-103.13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 3. Pomoc psychologiczna w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pyszkowska
Prowadzący grup: Anna Pyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z pracy semestralnej oraz kolokwium zaliczeniowego.

a. Termin złożenia pracy semestralnej drogą elektroniczną: 22 maja 2020 (szczegółowe informacje na temat pracy znajdują się w pliku dotyczącym kryteriów zaliczenia).

b. Termin kolokwium: 28 maja 2020 (więcej informacji w pliku dotyczącym kryteriów zaliczenia).

2. Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o ½ poprzez uzyskanie co najmniej pięciu „plusów” za aktywność (przy wcześniejszym spełnieniu warunków podstawowych w postaci pozytywnych oraz zdobytych w terminie ocen z kolokwium i pracy semestralnej).

3. Każdy/-a Student/-ka ma prawo do skorzystania z dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. W sytuacji przekroczenia tego limitu Student/-ka zobowiązany/-a jest do odrobienia nieobecności w czasie konsultacji, których terminy podane są na stronie pracowniczej osoby prowadzącej.

Pełny opis:

Szczegółowy plan zajęć wraz z literaturą:

0. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia.

1. Problem ludzkiego cierpienia. Ramy teoretyczne dla choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Harris, R. (2012). The reality slap. Finding peace and fulfillment when life hurts. New Harbinger Publications, Inc. (s. 1-22).

• Antoszewska, B. & Bartnikowska, U. (2016). Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 13, 67-86.

2. Psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Inspiration porn and the objectification of disability: Stella Young at TEDxSydney 2014. https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ

• Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 1 i 4.

• Watson, A. C., & Larson, J. E. (2006). Personal Responses to Disability Stigma: From Self-Stigma to Empowerment. Rehabilitation & Education, 20(4), 235-246.

3. Systemowe aspekty choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Hołub, J. (2018). Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Wydawnictwo Czarne (dostęp na Moodle).

• Pisula, E., & Banasiak, A. (2019). Empowerment in Polish fathers of children with autism and Down syndrome: the role of social support and coping with stress – a preliminary report. Journal of Intellectual Disability Research, 1-8.

4. & 5. Zniekształcenia poznawcze w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności. Wprowadzenie do matrycy ACT.

• The Truth About Growing Up Disabled | Dylan Alcott | TEDxYouth@Sydney . https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ

• Scarlet, J. (2017). Harry Potter Therapy: An Unauthorized Self-Help Book from the Restricted Section. Dostęp: https://www.smashwords.com/books/view/748785 .

6. & 7. Akceptacja i adaptacja do choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Tim Ferriss and Brené Brown on Self-Acceptance and Complacency. https://www.youtube.com/watch?v=znRLbEcFrRU .

• Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. GWP. Rozdział 10.

• Harris, R. (2017). Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. GWP. Rozdział 8.

8. & 9. Wartości i zaangażowane działanie w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• My philosophy for a happy life | Sam Berns | TEDxMidAtlantic. https://www.youtube.com/watch?v=36m1o-tM05g .

• Values vs Goals - By Dr. Russ Harris . https://www.youtube.com/watch?v=T-lRbuy4XtA .

• Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. GWP. Rozdział 12.

• Harris, R. (2017). Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. GWP. Rozdział 11.

10. Ból przewlekły, utrata i żałoba w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• We don't "move on" from grief. We move forward with it | Nora McInerny. https://www.youtube.com/watch?v=khkJkR-ipfw .

• Łukaszewski, W. (2010). Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią. Smak Słowa. Część I i II.

11. Seksualność w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• Misconceptions About Sex & Disability | Hannah Witton . https://www.youtube.com/watch?v=blPqze8gkcQ&t=1s .

• Disability, Sex, Relationships and Dating Roundtable | Hannah Witton. https://www.youtube.com/watch?v=AvGNiwR57iI .

• Hawkins, Y., Ussher, J., Gilbert, E., et al. (2009). Changes in sexuality and intimacy after the diagnosis and treatment of cancer: the experience of partners in a sexual relationship with a person with cancer. Cancer nursing, 32(4).

12. Zajęcia praktyczne – podsumowanie dotychczasowych treści.

13. Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pyszkowska
Prowadzący grup: Anna Pyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z pracy semestralnej oraz kolokwium zaliczeniowego.

2. Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o ½ poprzez uzyskanie co najmniej pięciu „plusów” za aktywność (przy wcześniejszym spełnieniu warunków podstawowych w postaci pozytywnych oraz zdobytych w terminie ocen z kolokwium i pracy semestralnej).

3. Każdy/-a Student/-ka ma prawo do skorzystania z dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. W sytuacji przekroczenia tego limitu Student/-ka zobowiązany/-a jest do odrobienia nieobecności w czasie konsultacji, których terminy podane są na stronie pracowniczej osoby prowadzącej.

Pełny opis:

Szczegółowy plan zajęć wraz z literaturą:

0. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia.

1. Problem ludzkiego cierpienia. Ramy teoretyczne dla choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Harris, R. (2012). The reality slap. Finding peace and fulfillment when life hurts. New Harbinger Publications, Inc. (s. 1-22).

• Antoszewska, B. & Bartnikowska, U. (2016). Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 13, 67-86.

2. Psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Inspiration porn and the objectification of disability: Stella Young at TEDxSydney 2014. https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ

• Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 1 i 4.

• Watson, A. C., & Larson, J. E. (2006). Personal Responses to Disability Stigma: From Self-Stigma to Empowerment. Rehabilitation & Education, 20(4), 235-246.

3. Systemowe aspekty choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Hołub, J. (2018). Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Wydawnictwo Czarne (dostęp na Moodle).

• Pisula, E., & Banasiak, A. (2019). Empowerment in Polish fathers of children with autism and Down syndrome: the role of social support and coping with stress – a preliminary report. Journal of Intellectual Disability Research, 1-8.

4. & 5. Zniekształcenia poznawcze w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności. Wprowadzenie do matrycy ACT.

• The Truth About Growing Up Disabled | Dylan Alcott | TEDxYouth@Sydney . https://www.youtube.com/watch?v=tvNOzJ7x8qQ

• Scarlet, J. (2017). Harry Potter Therapy: An Unauthorized Self-Help Book from the Restricted Section. Dostęp: https://www.smashwords.com/books/view/748785 .

6. & 7. Akceptacja i adaptacja do choroby przewlekłej i niepełnosprawności.

• Tim Ferriss and Brené Brown on Self-Acceptance and Complacency. https://www.youtube.com/watch?v=znRLbEcFrRU .

• Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. GWP. Rozdział 10.

• Harris, R. (2017). Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. GWP. Rozdział 8.

8. & 9. Wartości i zaangażowane działanie w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• My philosophy for a happy life | Sam Berns | TEDxMidAtlantic. https://www.youtube.com/watch?v=36m1o-tM05g .

• Values vs Goals - By Dr. Russ Harris . https://www.youtube.com/watch?v=T-lRbuy4XtA .

• Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany. GWP. Rozdział 12.

• Harris, R. (2017). Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce. GWP. Rozdział 11.

10. Ból przewlekły, utrata i żałoba w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• We don't "move on" from grief. We move forward with it | Nora McInerny. https://www.youtube.com/watch?v=khkJkR-ipfw .

• Łukaszewski, W. (2010). Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią. Smak Słowa. Część I i II.

11. Seksualność w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności.

• Misconceptions About Sex & Disability | Hannah Witton . https://www.youtube.com/watch?v=blPqze8gkcQ&t=1s .

• Disability, Sex, Relationships and Dating Roundtable | Hannah Witton. https://www.youtube.com/watch?v=AvGNiwR57iI .

• Hawkins, Y., Ussher, J., Gilbert, E., et al. (2009). Changes in sexuality and intimacy after the diagnosis and treatment of cancer: the experience of partners in a sexual relationship with a person with cancer. Cancer nursing, 32(4).

12. Praca z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną.

13. Zajęcia praktyczne – podsumowanie dotychczasowych treści.

14. Kolokwium zaliczeniowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)