Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Podstawy psychodietetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-103.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet 3. Podstawy psychodietetyki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści – 50% oceny

Wykonanie pracy zaliczeniowej - 50% oceny.


Pełny opis:

Podejmowane treści:

1. Podstawowe informacje o żywieniu

2.Psychologia odżywiania (znaczenie jedzenia, emocje a żywienie, społeczne aspekty jedzenia)

3. Psychologiczne aspekty występowania zmian zachowań zdrowotnych

4. Modele zmiany zachowania z ujęciem modelu transteoretycznego

5. Wspomaganie zmiany zachowań żywieniowych przez psychologa/psychodietetyka

6. Nadwaga i otyłość – ujęcie psychospołeczne. Psychologiczne problemy osób z nadmierną masą ciała.

7. Interwencje psychologiczne w psychodietetyce – jak tworzyć zalecenia, jak tworzyć cele i plany działania z pacjentem, jak motywować na różnych etapach zmiany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)