Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M09_Psychologia resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-272 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M09_Psychologia resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja), prac zaliczeniowych oraz kolokwium zaliczeniowego.


Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).

Pełny opis:

Uzyskanie wiedzy z zakresu działalności resocjalizacyjnej z zakładach zamkniętych, pojęcia resocjalizacji, metod, roli i zadań psychologa w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).

Pełny opis:

Uzyskanie wiedzy z zakresu działalności resocjalizacyjnej z zakładach zamkniętych, pojęcia resocjalizacji, metod, roli i zadań psychologa w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym.

Podczas zajęć szukać będziemy odpowiedzi na pytanie jakie są przyczyny wykolejenia społecznego, jak pomóc osobom niedostosowanym i popełniającym przestępstwa oraz jak zaplanować interwencję i zaprognozować zmiany opierając się o aspekty psychologiczne i prawne.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach

- oraz kolokwium zaliczeniowego.


Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).


Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dnia ostatnich zajęć. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.


Pełny opis:

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny zachowań sprzecznych z prawem, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne.

Uwagi:

Uwagi:

Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego.

Podana literatura jest literaturą przykładową

kolejność omawianych treści może ulec zmianie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie:

- rygorowe na podstawie obecności (nie mniej niż 80% frekwencja),

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach

- oraz kolokwium zaliczeniowego.


Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).


Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do DWÓCH TYGODNI od jej zaistnienia. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

Pełny opis:

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny zachowań sprzecznych z prawem, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne.

Uwagi:

Uwagi:

Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego.

Podana literatura jest literaturą przykładową

kolejność omawianych treści może ulec zmianie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

- rygorowe na podstawie obecności (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)

- prac zaliczeniowych

- pracy na zajęciach (aktywność w zajęciach zdalnych)

- oraz kolokwium zaliczeniowego.


Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0).


Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do DNIA OSTATNICH ZAJĘĆ. Jedną nieobecność można odrobić na jednym dyżurze. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5.


Pełny opis:

Uzyskanie wiedzy z zakresu działalności resocjalizacyjnej z zakładach zamkniętych, pojęcia resocjalizacji, metod, roli i zadań psychologa w zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym.

Uwagi:

Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego.

Podana literatura jest literaturą przykładową

kolejność omawianych treści może ulec zmianie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.