Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i analiza badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-N1-W3-PAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i analiza badań
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Muster
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Warsztat - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

- Przygotowanie referatu na zajęcia na zadany temat dotyczący problematyki projektowania, przeprowadzenia badań i analizy wyników (wystąpienia będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność prezentacji z tematem wystąpienia, poziom merytoryczny wystąpienia, oryginalność prezentacji, wykorzystanie materiałów źródłowych, sposób mówienia/logiczna werbalizacji myśli, uporządkowanie prezentacji, wykorzystanie zaplanowanego czasu, odpowiedzi na pytania),

- obecności na zajęciach (maksymalnie można mieć dwie nieobecności).


Po każdych zajęciach ćwiczeniowych studenci będą oceniani za aktywność merytoryczną, jeżeli na co najmniej 5 zajęciach będą aktywni, wówczas ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o 0,5 punktu, jeżeli aktywnością merytoryczną wykażą się na co najmniej 10 zajęciach, wówczas ocena z ćwiczeń zostanie podwyższona o 1 punkt.


Pełny opis:

W ramach przedmiotu Projektowanie i analiza badań studenci na zasadzie pracy warsztatowej poznają zasady konceptualizacji projektów badawczych. Poznają metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach społecznych. Poznają zasady doboru prób badawczych oraz zasady opracowywania raportów pobadawczych.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)