Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo zawodowe i rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-ZZL-S1-DZRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe i rynek pracy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Horbovyy
Prowadzący grup: Artur Horbovyy, Beata Wolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana zgodnie z zasadami przyjętymi w UŚ w oparciu o średnią arytmetyczną obejmującą ocenę z ćwiczeń oraz ocenę z egzaminu.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z obszarem doradztwa zawodowego. Student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą istoty tego procesu, zdobywa umiejętności i kompetencje ważne w pracy doradcy zawodowego. Rozumie przemiany rynku i potrzebę zmian w obszarze doradztwa zawodowego. Poznaje wybrane techniki i metody pracy doradczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)