Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-7SD.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułów w zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego.

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć student potrafi dokonać oceny i doboru literatury do badań, umie prawidłowo przeprowadzić procedurę badawczą. Potrafi słownie i w piśmie opisać założenia, przebieg i wnioski z badań.

Pełny opis:

studiowanie literatury metodologicznej z pedagogiki i psychologii i innych nauk

omówienie procedury badawczej

Literatura:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

4. Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

6. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

8. Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

9. Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

11. Palka Stanisław, Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

12. Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

13. Silverman David, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

14. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

16. Szwed Robert, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

metody: słowna, problemowa, instruktaż,

ocena przygotowanej i zaprezentowanej koncepcji pracy (temat roboczy, uzasadnienie wyboru tematu, spis treści, przedmiot, cel badań, problemy, hipotezy, zmienne, metody, wybór literatury)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko, Danuta Kocurek, Danuta Kurzyna-Chmiel, Andrzej Murzyn, Renata Raszka, Malwina Rolka, Aniela Różańska, Sławomira Ruchała, Anastazja Sorkowicz, Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko, Danuta Kocurek, Danuta Kurzyna-Chmiel, Andrzej Murzyn, Renata Raszka, Malwina Rolka, Aniela Różańska, Sławomira Ruchała, Anastazja Sorkowicz, Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena przygotowanej i zaprezentowanej koncepcji pracy (temat roboczy, uzasadnienie wyboru tematu, spis treści, przedmiot, cel badań, problemy, hipotezy, zmienne, metody, wybór literatury)

Pełny opis:

W wyniku realizacji zajęć seminarium dyplomowe student potrafi dokonać oceny i doboru literatury do badań, studiować literaturę metodologiczną z pedagogiki, psychologii i innych nauk, umie prawidłowo omówić i przeprowadzić procedurę badawczą. Potrafi słownie i w piśmie opisać założenia i przebieg badań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn, Malwina Rolka, Halina Simo, Anastazja Sorkowicz, Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn, Malwina Rolka, Halina Simo, Anastazja Sorkowicz, Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka, Malwina Rolka, Halina Simo, Anna Studenska, Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Renata Raszka, Malwina Rolka, Halina Simo, Anna Studenska, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Pełny opis:

studiowanie literatury metodologicznej z pedagogiki i psychologii i innych nauk

omówienie procedury badawczej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kocurek, Tomasz Kopczyński, Danuta Kurzyna-Chmiel, Ewa Ogrodzka-Mazur, Malwina Rolka, Natalia Ruman, Anna Studenska, Jolanta Suchodolska, Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Danuta Kocurek, Tomasz Kopczyński, Danuta Kurzyna-Chmiel, Ewa Ogrodzka-Mazur, Malwina Rolka, Natalia Ruman, Anna Studenska, Jolanta Suchodolska, Krzysztof Śleziński, Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Pełny opis:

studiowanie literatury metodologicznej z pedagogiki i psychologii i innych nauk

omówienie procedury badawczej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek, Józef Budniak, Barbara Chojnacka-Synaszko, Danuta Kocurek, Danuta Kurzyna-Chmiel, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek, Józef Budniak, Barbara Chojnacka-Synaszko, Danuta Kocurek, Danuta Kurzyna-Chmiel, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Pełny opis:

studiowanie literatury metodologicznej z pedagogiki i psychologii i innych nauk

omówienie procedury badawczej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.