Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 12-PE-WIP-S1-7SD.1
Reguły punktacji przedmiotu

12-N1PE12 - Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
12-S1PE12 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-N1PE12
Pedagogika - niestacjonarne I stopnia
12-S1PE12
Pedagogika - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2013/2014L - ...)
5
(2013/2014L - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)