Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia kierunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-GR-SM-ZK1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia kierunkowe
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

100 % oceny modułu – wynik egzaminu/testu sprawdzającego/pracy pisemnej (wykłady)

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu zagadnienia kierunkowe - historia grafiki odnoszą się do rozpoznania dziedzictwa i tradycji tej dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych osiągnięć i przedstawicieli, roli grafiki na przestrzeni dziejów oraz kontekstów rozwoju technik graficznych. Dzieje realizacji graficznych, tematów, technik, warsztatów, twórców w powiązaniu z problematyką odbioru, i interpretacji, winny w zamierzeniu celów poznawczych przedstawić historyczną ciągłość grafiki jako wypowiedzi artystycznej oraz rozległość sytuacyjnych powiązań pomiędzy grafiką a innymi dyscyplinami twórczymi oraz różnymi obszarami kultury.

Prezentowana faktografia powinna tak porządkować i ujmować materiał historyczny związany z dziejami grafiki, by uzyskać możliwie pełny ogląd rozwoju historycznego dyscypliny w powiązaniu z kulturotwórczymi funkcjami i kontekstualnymi uwarunkowaniami.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

100 % oceny modułu – wynik egzaminu/testu sprawdzającego/pracy pisemnej (wykłady)

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu zagadnienia kierunkowe - historia grafiki odnoszą się do rozpoznania dziedzictwa i tradycji tej dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznych osiągnięć i przedstawicieli, roli grafiki na przestrzeni dziejów oraz kontekstów rozwoju technik graficznych. Dzieje realizacji graficznych, tematów, technik, warsztatów, twórców w powiązaniu z problematyką odbioru, i interpretacji, winny w zamierzeniu celów poznawczych przedstawić historyczną ciągłość grafiki jako wypowiedzi artystycznej oraz rozległość sytuacyjnych powiązań pomiędzy grafiką a innymi dyscyplinami twórczymi oraz różnymi obszarami kultury.

Prezentowana faktografia powinna tak porządkować i ujmować materiał historyczny związany z dziejami grafiki, by uzyskać możliwie pełny ogląd rozwoju historycznego dyscypliny w powiązaniu z kulturotwórczymi funkcjami i kontekstualnymi uwarunkowaniami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)