Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analizy tkanek roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-42A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki analizy tkanek roślinnych
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sala-Cholewa
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Katarzyna Sala-Cholewa, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z zajęć laboratoryjnych (50%) i zaliczenia pisemnego z wykładów (50%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie (na nie mniej niż 3.00).

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą tkanek roślinnych oraz klasyfikacji metod ich analizy, wprowadza terminy i definicje związane z technikami analizy histologicznej. Student nabywa wiedzę na temat podstaw teoretycznych histologii, histo- i immunohistochemii tkanek roślinnych oraz umiejętności praktycznych podczas wykonywania i analizowania preparatów trwałych i nietrwałych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)