Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-N1-KM2.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turoń-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Turoń-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z ćwiczeń (konwersatorium).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami współczesnej filozofii i – związanej z nią – etyki polityki, jak również z klasycznymi kierunkami refleksji politycznej. Podstawowym zadaniem jest rozpoznanie inspiracji filozoficzno-etycznej dla współczesnej refleksji o polityce i etyce. Ma ono ułatwić zrozumienie oraz orientację w obszarze kluczowych dla zachodniej debaty politycznej idei i wartości. Na poszczególne jednostki kontaktowe składają się następujące problemy: relacja etyka – polityka (wprowadzenie do problematyki), polityka poza etyką, polityka jako działanie moralne, polityka i władza, wolność a cnota, „dobro wspólne” versus indywidualizm, prawo naturalne, uprawnienia naturalne, prawa człowieka, umowne podstawy sprawiedliwości.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)