Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa w służbach mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-EZ20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa w służbach mundurowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Wilczyński
Prowadzący grup: Norbert Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wojewoda
Prowadzący grup: Mariusz Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Bardzo dobry (5.0):

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) bardzo dobra znajomość omawianej na zajęciach literatury obowiązkowej,

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,

Dobry plus (4.5):

1) znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) dobra znajomość literatury omawianej na zajęciach,

3) umiejętność rekonstrukcji głównych tez interpretacyjnych autorów wybranych pozycji literatury przedmiotowej,

Dobry (4.0):

1) przyzwoita znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) znajomość literatury obowiązkowej omawianej na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej.

Dostateczny plus (3.5):

1) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach,

2) znajomość omawianych na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dostateczny (3.0):

1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach,

znajomość treści wybranych pozycji z literatury obowiązkowej i uzupełniającej

Pełny opis:

Celem wykładu Etyka zawodowa w służbach mundurowych jest przybliżenie najważniejszych zasad etycznych i społecznych dotyczących pracowników służb mundurowych, między innymi funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, służb celnych, służb więziennych, żołnierzy. Celem szczegółowym pracy jest omówienie specyfiki etosu zawodowego służb mundurowych, głównych zagrożeń i patologii związanych z wykonywaną pracą, oraz przybliżanie normatywnych rozwiązań jak określić etyczne reguły wykonywania pracy. Studenci poznają kodeksy etyczne stworzone dla przedstawicieli służb mundurowych i przedyskutują zawarte w nich treści.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wojewoda
Prowadzący grup: Mariusz Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Bardzo dobry (5.0):

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) bardzo dobra znajomość omawianej na zajęciach literatury obowiązkowej,

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej,

Dobry plus (4.5):

1) znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) dobra znajomość literatury omawianej na zajęciach,

3) umiejętność rekonstrukcji głównych tez interpretacyjnych autorów wybranych pozycji literatury przedmiotowej,

Dobry (4.0):

1) przyzwoita znajomość treści omawianych na zajęciach,

2) znajomość literatury obowiązkowej omawianej na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej.

Dostateczny plus (3.5):

1) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach,

2) znajomość omawianych na zajęciach,

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dostateczny (3.0):

1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach,

znajomość treści wybranych pozycji z literatury obowiązkowej i uzupełniającej

Pełny opis:

Celem wykładu Etyka zawodowa w służbach mundurowych jest przybliżenie najważniejszych zasad etycznych i społecznych dotyczących pracowników służb mundurowych, między innymi funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, służb celnych, służb więziennych, żołnierzy. Celem szczegółowym pracy jest omówienie specyfiki etosu zawodowego służb mundurowych, głównych zagrożeń i patologii związanych z wykonywaną pracą, oraz przybliżanie normatywnych rozwiązań jak określić etyczne reguły wykonywania pracy. Studenci poznają kodeksy etyczne stworzone dla przedstawicieli służb mundurowych i przedyskutują zawarte w nich treści.

Uwagi:

Na wykładzie zostaną wykorzystane pojęcia z języka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)