Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do PR i reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-WPRR220
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do PR i reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Widera
Prowadzący grup: Wiktor Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Batko
Prowadzący grup: Kornelia Batko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Aktywność i przygotowanie do zajęć (30%)

2. Opracowanie raportu dotyczącego działań PR i reklamowych konkretnej organizacji (istniejącej lub wymyślonej) lub wydarzenia.

Raport ma być opracowany zgodnie z szablonem i zawierać zadania opracowane w ramach zajęć. (70%)


Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy w tematyce PR oraz reklamy - zarówno w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym. W trakcie realizacji zajęć studenci poznają miejsce i rolę działań PR oraz reklamowych w organizacji. Zostaną zaznajomieni z całym procesem opracowywania strategii marketingowej oraz jej wdrażania po wybraniu odpowiednich narzędzi oraz środków. Zajęcia zostaną wzbogacone analizą przypadków ukazującą stosowanie teorii w praktyce.

Zajęcia będą odbywały się w formie konwersatorium, tak by ich uczestnicy mieli możliwość dyskusji i wymiany poglądów oraz w formie ćwiczeń by mogli doświadczyć praktycznych mechanizmów PR i Reklamy.Podczas zajęć studenci będą mieli do rozwiązania zadania związane ze strategią marketingową i PR, które na koniec semestru staną się częścią raportu zaliczeniowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)