Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne DP-2A: Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PD-S2-SP-DP2A-N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne DP-2A: Negocjacje
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem pracy przez cały semestr. Składają się na nią w 1/3 ocena z zadanych prac pisemnych i w 2/3 ocena aktywności w trakcie zajęć, które mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wykształcenie u studentów kompetencji miękkich z zakresu komunikowania interpersonalnego i grupowego. Seminarium ma na celu przybliżenie podstawowych problemów związanych z prowadzeniem negocjacji, skutecznej komunikacji i efektywnego przekazywania informacji i wywierania wpływu. Na zajęciach kładzie się nacisk na aktywne uczestnictwo w moderowanej dyskusji, a także ćwiczeniach proponowanych przez prowadzącego. Dodatkowo, studenci będą zobowiązani do przygotowania krótkich form pisemnych analizujących specyficzne problemy komunikacyjne.

Uwagi:

Zajęcia w roku 2020/2021 odbywają się na platformie MS Teams. Studenci otrzymują stosowny link z zaproszeniem do zespołu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)