Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność matematyczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-EWP-N2-AMD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność matematyczna dziecka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Magdalena Marekwia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu wyznacza średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Kawiak
Prowadzący grup: Ewelina Kawiak, Magdalena Marekwia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu wyznacza średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Pełny opis:

Moduł zawiera poszerzone treści z zakresu dziecięcej aktywności matematycznej. Zajęcia realizowane w ramach modułu służą rozszerzeniu kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W wyniku udziału w proponowanych zajęciach student uporządkuje oraz rozwinie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i realizacji różnorodnych form aktywności dziecka, a także przygotuje się do wyzwalania kreatywności dziecka, świadomego doboru metod, mediów oraz materiałów dydaktycznych, właściwych do realizacji zajęć przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Celem modułu jest przygotowanie studenta do rozwijania zdolności matematycznych dzieci. Zajęcia w formie wykładowej i ćwiczeniowej oraz praca własna studenta mają doprowadzić do uzyskania zakładanych efektów kształcenia modułu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)