Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN4-PPIW-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brosch
Prowadzący grup: Anna Brosch, Karolina Skop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i oceny z wykładu (tożsama z oceną z egzaminu).

Pełny opis:

Celem studiowania w ramach przedmiotu jest przyswojenie wiedzy z dziedziny badań pedagogicznych – ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji i zadań przypadających nauczycielom i wychowawcom w tym zakresie wobec współczesnych przemian społecznych i oświatowych.

Na podstawie przyswojonej wiedzy student powinien umieć:

- określać i interpretować podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pedagogiki w powiązaniu z innymi naukami i przedmiotami studiów (metody i techniki badań pedagogicznych, pedagogika ogólna, psychologia, dydaktyka, teoria wychowania, pedagogika społeczna)

- analizować i interpretować wyniki badań empirycznych publikowane w piśmiennictwie pedagogicznym

- dokonywać ewaluacji wybranych rozwiązań praktycznych i wskazywać bardziej skuteczne sposoby oddziaływania pedagogicznego nauczyciela wobec zdiagnozowanego przez siebie zjawiska

- projektować procedury postępowania badawczego w zależności od postawionych celów badawczych (a także przedmiotu i zakresu badań).

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/93447/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)