Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-RP3-S1-7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

praktyczny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Satoła
Prowadzący grup: Joanna Bulska, Andrzej Czerkawski, Dagmara Dobosz, Julia Dziukiewicz, Małgorzata Satoła, Anida Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen 6 raportów (wizytacja 6 placówek).

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką funkcjonowania różnorodnych typów placówek oświatowo-wychowawczych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernasiewicz, Małgorzata Satoła
Prowadzący grup: Joanna Bulska, Andrzej Czerkawski, Dagmara Dobosz, Aleksandra Krauze, Małgorzata Satoła, Anida Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen 6 raportów (wizytacja 6 placówek).

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką funkcjonowania różnorodnych typów placówek oświatowo-wychowawczych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernasiewicz, Magdalena Marekwia
Prowadzący grup: Joanna Bulska, Andrzej Czerkawski, Dagmara Dobosz, Aleksandra Krauze, Małgorzata Satoła, Monika Sulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen 6 raportów (wizytacja 6 placówek).

Pełny opis:

Zamierzone efekty planuje się osiągnąć dzięki uczestnictwu studentów (w niewielkich grupach typu laboratoryjnego) wraz ze swoim opiekunem (nauczycielem akademickim) w codziennej działalności przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty. Zakładana forma zajęć stwarza optymalne warunki do zapoznania się studentów ze specyfiką funkcjonowania różnorodnych typów placówek oświatowo-wychowawczych.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernasiewicz, Magdalena Marekwia
Prowadzący grup: Andrzej Czerkawski, Dagmara Dobosz, Aleksandra Krauze, Karina Leksy, Małgorzata Satoła, Monika Sulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)