Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka psychologii sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-PROSĄD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka psychologii sądowej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Wiola Friedrich-Pyrak, Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia aytmetyczna ocen z egzaminu i ćwiczeń

Pełny opis:

zakres tematyczny

1/ Przedmiot i zadania psychologii sądowej.

2/ Związki psychologii z prawem.

3/ Psycholog kliniczny a psycholog sądowy - różnice w zakresie czynności

4/ Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

5/ Zadania w działalności praktycznej psychologa w obszarze prawa: obszar pracy wykrywczej; pomoc w prowadzeniu czynności procesowych, opiniodawstwo, mediacje.

6/ Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa - społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego (na wybranych przykładach)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Cugowski, Anna Piekacz
Prowadzący grup: Mikołaj Cugowski, Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia z oceny z egzaminu i ćwiczeń

Pełny opis:

zakres tematyczny

1/ Przedmiot i zadania psychologii sądowej.

2/ Związki psychologii z prawem.

3/ Psycholog kliniczny a psycholog sądowy

4/ Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

5/ Zadania w działalności praktycznej psychologa w obszarze prawa: obszar pracy wykrywczej; pomoc w prowadzeniu czynności procesowych, opiniodawstwo, mediacje.

6/ Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa - społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego (na wybranych przykładach)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekacz
Prowadzący grup: Maciej Bożek, Anna Piekacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak, Anna Piekacz, Justyna Trepka-Starosta
Prowadzący grup: Anna Piekacz, Magdalena Rode, Justyna Trepka-Starosta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pozytywne zaliczenie testu wiedzy.

Przygotowanie i przedstawienie eksperymentu, który może być wykorzystany w psychologii sądowej.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność bez względu na przyczyny). Każda dodatkowa nieobecność podlega odrobieniu na dyżurach w terminie nie przekraczającym ostatnich zajęć.

Aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1/ Przedmiot i zadania psychologii sądowej.

2/Etyka pracy Psychologa biegłego sądowego.

3/ Rozprawa sądowa i podmioty w niej uczestniczące. Prawa i obowiązki świadka, podejrzanego, oskarżonego.

4/ Psychologia zeznań świadków. Kryteria.

5/Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa - społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego (na wybranych przykładach)

6/ Wykorzystanie eksperymentu psychologicznego w psychologii sądowej.

7/Opiniowanie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.

8/Mediacje sądowe.

9/ Psycholog sądowy jako biegły w sprawach cywilnych.

10/ Psycholog jako biegły w sprawach z zakresu demoralizacji nieletnich i o czyny karalne nieletnich

11/Psycholog jako biegły w sprawach karnych

12/Elementy psychologii resocjalizacyjnej.

13/ Psycholog w Służbach mundurowych

Uwagi:

Kryteria oceny

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

51-59% - ocena dostateczna

60-69% - ocena dostateczna plus

70-79% - ocena dobra

80-89% - ocena dobra

90 - 100% - ocena bardzo dobra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)