Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C; Postpenitencjarna praca socjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SP-S1-POPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C; Postpenitencjarna praca socjalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mandrysz
Prowadzący grup: Witold Mandrysz, Aleksandra Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

podstawę oceny końcowej stanowi ocena z projektu socjalnego odniesioną do oceny indywidualnej aktywności na zajęciachPełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej problemów readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne, deprywacji emocjonalnej i społecznej osób odbywających długoletnie kary więzienia, partycypacja społeczna w procesie resocjalizacyjnym i readaptacyjnym. Przedmiot ma dostarczyć zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych, metodycznych wskazówek wspierania osób opuszczających zakłady karne, tworzenia programów ich readaptacji, kształtowania sprzyjającego klimatu w środowisku lokalnym do podejmowania działań w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mandrysz
Prowadzący grup: Witold Mandrysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

podstawę oceny końcowej stanowi ocena z projektu socjalnego odniesioną do oceny indywidualnej aktywności na zajęciachPełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej problemów readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne, deprywacji emocjonalnej i społecznej osób odbywających długoletnie kary więzienia, partycypacja społeczna w procesie resocjalizacyjnym i readaptacyjnym. Przedmiot ma dostarczyć zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych, metodycznych wskazówek wspierania osób opuszczających zakłady karne, tworzenia programów ich readaptacji, kształtowania sprzyjającego klimatu w środowisku lokalnym do podejmowania działań w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mandrysz
Prowadzący grup: Witold Mandrysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)