Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S1-3-CN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Małecki
Prowadzący grup: Michał Filapek, Sławomir Kula, Marcin Libera, Jan Małecki, Anna Maroń, Marek Matussek, Aneta Słodek, Grażyna Szafraniec-Gorol, Anna Świtlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczna ocen z egzaminu, konwersatorium i laboratorium

Pełny opis:

Chemia nieorganiczna jest nauką, której pole zainteresowań obejmuje chemię ponad stu pierwiastków. Ograniczenie się jedynie do podania zbioru, niepowiązanych ze sobą faktów, dotyczących poszczególnych pierwiastków byłoby bezcelowe bez oparcia się na pewnej podstawie teoretycznej. Cykl wykładów ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chemii nieorganicznej, które pozwolą na powiązanie ze sobą i wyjaśnienie szeregu obserwacji dotyczących właściwości substancji. Cykl wykładów stanowi gruntowne wprowadzenie do materiału będącego tematem zajęć w ramach przedmiotu Rozszerzona chemia nieorganiczna.

Analiza i rozwiązanie konkretnych problemów odbywać się w ramach konwersatorium, a laboratorium z tego przedmiotu ma za zadanie zapoznać studentów z praktycznymi aspektami chemii nieorganicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Małecki
Prowadzący grup: Sonia Kotowicz, Sławomir Kula, Jan Małecki, Aneta Słodek, Grażyna Szafraniec-Gorol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczna ocen z egzaminu, konwersatorium i laboratorium

Pełny opis:

Chemia nieorganiczna jest nauką, której pole zainteresowań obejmuje chemię ponad stu pierwiastków. Ograniczenie się jedynie do podania zbioru, niepowiązanych ze sobą faktów, dotyczących poszczególnych pierwiastków byłoby bezcelowe bez oparcia się na pewnej podstawie teoretycznej. Cykl wykładów ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chemii nieorganicznej, które pozwolą na powiązanie ze sobą i wyjaśnienie szeregu obserwacji dotyczących właściwości substancji. Cykl wykładów stanowi gruntowne wprowadzenie do materiału będącego tematem zajęć w ramach przedmiotu Rozszerzona chemia nieorganiczna.

Analiza i rozwiązanie konkretnych problemów odbywać się w ramach konwersatorium, a laboratorium z tego przedmiotu ma za zadanie zapoznać studentów z praktycznymi aspektami chemii nieorganicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Małecki
Prowadzący grup: Aleksandra Fijołek, Sławomir Kula, Jan Małecki, Marek Matussek, Aneta Słodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczna ocen z egzaminu, konwersatorium i laboratorium

Pełny opis:

Chemia nieorganiczna jest nauką, której pole zainteresowań obejmuje chemię ponad stu pierwiastków. Ograniczenie się jedynie do podania zbioru, niepowiązanych ze sobą faktów, dotyczących poszczególnych pierwiastków byłoby bezcelowe bez oparcia się na pewnej podstawie teoretycznej. Cykl wykładów ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chemii nieorganicznej, które pozwolą na powiązanie ze sobą i wyjaśnienie szeregu obserwacji dotyczących właściwości substancji. Cykl wykładów stanowi gruntowne wprowadzenie do materiału będącego tematem zajęć w ramach przedmiotu Rozszerzona chemia nieorganiczna.

Analiza i rozwiązanie konkretnych problemów odbywać się w ramach konwersatorium, a laboratorium z tego przedmiotu ma za zadanie zapoznać studentów z praktycznymi aspektami chemii nieorganicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Małecki
Prowadzący grup: Michał Filapek, Sławomir Kula, Jan Małecki, Aneta Słodek, Grażyna Szafraniec-Gorol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z egzaminu, konwersatorium i laboratorium

Pełny opis:

Chemia nieorganiczna jest nauką, której pole zainteresowań obejmuje chemię ponad stu pierwiastków. Ograniczenie się jedynie do podania zbioru, niepowiązanych ze sobą faktów, dotyczących poszczególnych pierwiastków byłoby bezcelowe bez oparcia się na pewnej podstawie teoretycznej. Cykl wykładów ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi chemii nieorganicznej, które pozwolą na powiązanie ze sobą i wyjaśnienie szeregu obserwacji dotyczących właściwości substancji. Cykl wykładów stanowi gruntowne wprowadzenie do materiału będącego tematem zajęć w ramach przedmiotu Rozszerzona chemia nieorganiczna.

Analiza i rozwiązanie konkretnych problemów odbywać się w ramach konwersatorium, a laboratorium z tego przedmiotu ma za zadanie zapoznać studentów z praktycznymi aspektami chemii nieorganicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)