Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do eksperymentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MN-S1-1-19-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do eksperymentu
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Balin
Prowadzący grup: Katarzyna Balin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uwzględniającą aktywność na zajęciach (20%) + ocenę z egzaminu pisemnego (20%) + ocenę z egzaminu ustnego (60 %).

Zakres ocen: 2-5.

Pełny opis:

1. Zjawisko i przedmiot badań

2. Metrologia i miernictwo

- wielkości pomiarowe

- jednostki miar

- narzędzia pomiarowe/miernicze: (detektory, rejestratory, mierniki) i charakterystyki przyrządów pomiarowych (dokładność przyrządów pomiarowych, klasa przyrządu, błąd dopuszczalny przyrządu i sposoby jego wyrażania, oddziaływanie przyrządu na wielkość mierzoną)

- metodologia badań (proces pomiaru i klasyfikacja metod pomiarowych)

- błędy pomiarów (błąd bezwzględny i względny, klasyfikacja błędów wg własności statystycznych, klasyfikacja ze względu na warunki pomiaru)

3. Standardy (pojęcie wzorcowania i sprawdzania, klasyfikacja i opis wzorców w pomiarach laboratoryjnych i przemysłowych, piramida wzorców)

4. Środowisko pomiarowe

a) fizyczne podstawy technologii próżni

- próżnia: metody wytwarzania (pompy próżniowe) i pomiaru próżni

- elementy próżniowe (armatura, urządzenia miernicze) - analiza gazów resztkowych

b) Clean room, komory pomiarowe (jednostki filtrujące, filtry Hepa, komory laminarne, komory rękawicowe, komory transferowe)

5. Normy ISO, normy polskie, instytucje nadzorujące, regulacje prawne, akredytacja

Uwagi:

Zajęcia i egzaminy w cyklu 2020/2021 realizowane są zdalnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Balin, Marcin Łaciak
Prowadzący grup: Katarzyna Balin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uwzględniającą aktywność na zajęciach (20%) + ocenę z egzaminu pisemnego (20%) + ocenę z egzaminu ustnego (60 %).

Zakres ocen: 2-5.

Pełny opis:

1. Zjawisko i przedmiot badań

2. Metrologia i miernictwo

- wielkości pomiarowe

- jednostki miar

- narzędzia pomiarowe/miernicze: (detektory, rejestratory, mierniki) i charakterystyki przyrządów pomiarowych (dokładność przyrządów pomiarowych, klasa przyrządu, błąd dopuszczalny przyrządu i sposoby jego wyrażania, oddziaływanie przyrządu na wielkość mierzoną)

- metodologia badań (proces pomiaru i klasyfikacja metod pomiarowych)

- błędy pomiarów (błąd bezwzględny i względny, klasyfikacja błędów wg własności statystycznych, klasyfikacja ze względu na warunki pomiaru)

3. Standardy (pojęcie wzorcowania i sprawdzania, klasyfikacja i opis wzorców w pomiarach laboratoryjnych i przemysłowych, piramida wzorców)

4. Środowisko pomiarowe

a) fizyczne podstawy technologii próżni

- próżnia: metody wytwarzania (pompy próżniowe) i pomiaru próżni

- elementy próżniowe (armatura, urządzenia miernicze) - analiza gazów resztkowych

b) Clean room, komory pomiarowe (jednostki filtrujące, filtry Hepa, komory laminarne, komory rękawicowe, komory transferowe)

5. Normy ISO, normy polskie, instytucje nadzorujące, regulacje prawne, akredytacja

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022 co do zasady prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Ze względów na trwającą pandemię zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie za zgodą odpowiednio dyrektora kierunku. O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Balin
Prowadzący grup: Katarzyna Balin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)