Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawno-karne aspekty funkcjonowania administracji - część 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-S2-SEM.PAFA.03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawno-karne aspekty funkcjonowania administracji - część 3
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminarium

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia.

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 1 (s. 1). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

Celem modułu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Pod opieką naukową promotora studenci przygotowują prace dyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz z zakresu samorządu terytorialnego.

Przygotowanie pracy dyplomowej polega na pracy własnej studenta ze zgromadzonymi przez siebie źródłami, w tym literaturą i orzecznictwem, oraz na rozwiązaniu postawionego problemu badawczego. Rezultatem jest praca dyplomowa, którą student sporządza zgodnie z wymogami dotyczącymi tego typu prac i która, po zatwierdzeniu przez promotora, podlega obronie w ramach egzaminu dyplomowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zawiejski
Prowadzący grup: Piotr Zawiejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia.

Patrz: załącznik do powyższej uchwały, pkt. 1 (s. 1). Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/attachments/article/618/Uchwa%C5%82a%20z%20dnia%2026%20maja%202015%20r.%20w%20sprawie%20ocen%20ko%C5%84cowych%20modu%C5%82%C3%B3w.doc

Pełny opis:

Celem modułu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. Pod opieką naukową promotora studenci przygotowują prace dyplomowe z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz z zakresu samorządu terytorialnego.

Przygotowanie pracy dyplomowej polega na pracy własnej studenta ze zgromadzonymi przez siebie źródłami, w tym literaturą i orzecznictwem, oraz na rozwiązaniu postawionego problemu badawczego. Rezultatem jest praca dyplomowa, którą student sporządza zgodnie z wymogami dotyczącymi tego typu prac i która, po zatwierdzeniu przez promotora, podlega obronie w ramach egzaminu dyplomowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)