Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki 06-PS-NM-001
semestr zimowy 2013/2014
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Filozofia z elementami logiki 06-PS-NM-001
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 55
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Mariola Paruzel-Czachura
Strona domowa grupy: http://www.mariola.paruzel.us.edu.pl
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Anzenbacher, A. (2003).Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.

Gadacz, T. (2009). Historia filozofii XX wieku nurty. Tom I, II. Kraków: Znak.

Ferber, R. (2008). Podstawowe pojęcia filozoficzne 1. Kraków: WAM.

Ferber, R. (2008). Podstawowe pojęcia filozoficzne 2. Kraków: WAM.

Kuziak, M. i inni (2004). Słownik myśli filozoficznej. Bielsko-Biała: PPU „PARK”.

Reale, G. (2000). Historia filozofii starożytnej. Tom I, II, III, IV. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Świeżawski, S. (2000). Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (2004). Historia filozofii. Tom I, II, III. Warszawa: PWN.

Wawro, E (red.)(2005). Antologia tekstów filozoficznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Literatura uzupełniająca:

Deurzen, E. (2010). Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Gottfried, G. (2007). Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina. Kraków: WAM.

Haeffner, G. (2006). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kraków: WAM.

Scherer, G. (2008). Filozofia śmierci. Kraków: WAM.

Yalom, I (2006). Kuracja według Schopenhauera. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

White, N. (2008). Filozofia szczęścia od Platona do Skinnera. Kraków: WAM.

Zakres tematów:

WYKŁADY:

1. Wykład wprowadzający

2. Filozofia starożytna

3. Filozofia średniowieczna

4. Filozofia nowożytna

5. Filozofia współczesna

6. Powiązania filozofii z psychoterapią lub psychologia moralności

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Uwagi:

Wykład: kryteria oceny

Egzamin ustny sprawdzający zdobytą podczas wykładów wiedzę (3 zagadnienia podane uprzednio wcześniej przez prowadzącego, student losuje 3 zagadnienia) oraz jedną wybraną przez siebie lekturę filozoficzną (do wyboru książka autorstwa: Platona, Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, św. Augustyna, Kartezjusza, Pascala, Leibniza, Rousseau, Kanta, Milla, Bergsona, Hegla, Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschego, Husserla, Heideggera, Sartre’a, Jaspersa, Wittgensteina, Levinasa, Mouniera, Wojtyły, Tischnera).

Dopuszcza się przeczytanie innej wybranej pozycji po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z prowadzącym.

Pytania oceniane są na poniższej skali, ocena za egzamin to średnia z uzyskanych ocen.

Skala:

do 2,9 niedostateczny

3-3,25 dostateczny

3,26-3,75 dostateczny plus

3,76-4,25 dobry

4,26-4,6 dobry plus

4,6-5 bardzo dobry

Należy zapisać się na termin ustnego egzaminu najpóźniej na przedostatnim wykładzie. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie semestru podczas wykład

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.