Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny 06-PE-OG-N1-16
semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika rodziny 06-PE-OG-N1-16
Zajęcia semestr letni 2013/2014 (2013/2014L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 70
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Cabała, Małgorzata Kitlińska-Król, Alicja Żywczok
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.

Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2005, (rozdział Dziecko w domu i szkole).

Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Rzeszów 2010.

Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok 2009.

Kawula S. (red.), Pedagogika rodziny, Toruń 2000.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2007.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej przestrzeni życia dziecka. [W:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Red. J. Izdebska, J. Szymanowska. Białystok 2009, s. 265 – 272.

Szukalski P., Kohabitacja w Polsce; Separacja w Polsce; Bezdzietność w Polsce; Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce, [W:] Warzywoda – Kruszyńska W., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Łódź 2004.• Bębas S. (red.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Radom 2011.

Danilewicz W., Izdebska J. (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 2001.

Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka? Warszawa 2006.

Izdebska J. (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym, Białystok 2003.

Korzeniowska W., Szuścik U. (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, Kraków 2005.

Kotlarska-Michalska (red.), Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną / Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Kwak A., Rodzina – formy i warunki funkcjonowania, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom 5, Warszawa 2009.

Ruszkiewicz D., Cudak S. (red.), Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie, Kielce 2008

Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę: ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź 2008.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1.Rodzina w świetle przemian społeczno - kulturowych (rodzina preindustrialna, industrialna i ponowoczesna) i ich konsekwencje.

2.Rola członków rodziny: matki, ojca, dziadków, dziecka we współczesnej rodzinie.

3.Sytuacja dzieci w rodzinach zagrożonych biosocjokulturowo.

4.Proces wychowania w rodzinie; jego optymalizacja i ograniczenia.

5.Odmienne modele życia rodzinnego (m.in.: monoparentalność; kohabitacja; rodzina zrekonstruowana).

6.Dom rodzinny, więzi społeczne w rodzinie. Pożądany model rodziny/ domu rodzinnego.

7.Wybrane zagrożenia współczesnego świata i ich wpływ na strukturę oraz funkcjonowanie rodzin.

8.Zróżnicowane formy wspomagania rodziny. Terapia rodzin jako wybrana forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej członkom rodziny.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej pedagogiki rodziny, jako dyscypliny naukowej oraz jej kluczowych pojęć. Uzupełniający element będą stanowiły treści przemian zachodzących we współczesnych rodzinach i ich wpływu na proces wychowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.