Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjalizacja jednostki w biegu życia [12-PE-OP-S2-5SJ] semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjalizacja jednostki w biegu życia [12-PE-OP-S2-5SJ]
Zajęcia: semestr letni 2013/2014 [2013/2014L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Hajduk E.: Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie ”Żak”.

Hurrelman K.: Struktura społeczna a rozwój osobowości. Poznań 1994.

Modrzewski J.: Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2004, UAM.

Sołtysiak T. (red.): Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Bydgoszcz 2005, Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Tillmann K.-J.: Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa 1996, PWN.

Turner H.J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1994.

Literatura uzupełniająca:

Hajduk B.: Socjalizacja studentów. Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie ”Żak”.

Huziński A.: Znaczenie wybranych czynników środowiska w procesie socjalizacji.„Forum Oświatowe” 2004, t. 1.

Rosiński D.: Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji. Poznań 2003, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Ślusarczyk M.: Trening socjalizacyjny. Wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji. „Kultura i edukacja” 2011, nr 2.

Zakres tematów:

1. Socjalizacja - analiza pojęcia i obszarów zastosowań;

Geneza i zastosowanie pojęcia socjalizacji w teoriach naukowych. Socjalizacja jako proces uspołecznienia jednostki, przedmiot nauk o człowieku, społeczeństwie i kulturze. Zasady socjalizacji.

2-3. Kompleksowość teorii socjalizacji. Ku wieloaspektowej, zintegrowanej teorii socjalizacji; Psychologiczne, socjologiczne i interdyscyplinarne teorie socjalizacji. Typologia socjalizacji odniesionej do cyklu życia jednostki.

4-5. Socjalizacja jako proces rozwoju psychospołecznego. Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej; Czasowy kontekst rozwoju człowieka. Pojęcie tożsamości i poczucia tożsamości. Tożsamość osobista i społeczna. Etapy kształtowania się tożsamości status tożsamości a funkcjonowanie w okresie dorosłości. Kształtowanie się podstaw tożsamości w dzieciństwie, w okresie dorastania. Zagrożenia dla kształtowania się tożsamości.

6-7. Biograficzny wymiar procesu socjalizacji; Kulturowe uwzorowanie przebiegu życia ludzkiego. Biografia – przebieg życia.

8. Grupowe podmioty socjalizacji. Kryteria opisu podmiotów socjalizacji; Relacje między podmiotami procesu socjalizacji. Media w procesie socjalizacji.

9-10. Przebieg socjalizacji w pierwszej, drugiej i trzeciej fazie życia;

11. Problematyka zaburzeń socjalizacji;

12-15. Zajęcia w terenie – prowadzenie zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, prezentacja ustna (indywidualna), referaty, zajęcia w terenie - metoda grupowa (przeprowadzenie zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - student ustnie prezentuje pracę związaną z lekturą wybranej książki – autobiografii. Ocenie podlega umiejętność posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi procesu socjalizacji i rozwoju człowieka w biegu życia oraz stopień wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia biografii wybranej osoby; sposób formułowania wypowiedzi (jasność, poprawność); rytm wypowiedzi; oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Prezentacje/wypowiedzi ustne realizowane są zgodnie z harmonogramem przyjętym w grupie wykładowej. Student oddaje prezentację w formie pisemnej, objętość pracy 1-2 strony, należy podać dane bibliograficzne wybranej książki.

Projekt - działań społecznych skierowanych do ludzi wymagających pobudzenia ich uczestnictwa społecznego. Czas prezentacji projektu około 15-20 minut. Projekt przygotowany w grupie 3-4 osób. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w trakcie jej trwania. Student powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w dyskusji po prezentacji.

Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Na podstawie projektu studenci przeprowadzają zajęcia w terenie z wybraną grupą osób w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ocenie podlega:

stopień wykorzystania wiedzy o czynnikach socjalizacji w poszczególnych etapach życia człowieka; znajomość grupowych podmiotów socjalizacji, kryteriów opisu podmiotów socjalizacji, przebiegu socjalizacji w pierwszej, drugiej i trzeciej fazie życia, znajomość ich potrzeb i problemy wymagające wsparcia, opieki i pomocy w różnych zakresach;

umiejętność pracy indywidualnej, jak i w grupowej;

atrakcyjność zajęć, ich różnorodność i bogactwo treści kształcących, poznawczych, rozwijających wrażliwość i kształtujących osobowość wychowanka umieszczonego w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych;

postawa wobec ludzi bez względu na ich wiek; utożsamianie się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, rozwaga, dojrzałość i zaangażowanie w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Uwagi:

OW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)