Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe cz.2 [12-PE-WIP-S1-7SD.2] semestr zimowy 2014/2015
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe cz.2 [12-PE-WIP-S1-7SD.2]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Małgorzata Bortliczek, Barbara Chojnacka-Synaszko, Barbara Grabowska, Danuta Kocurek, Łukasz Kwadrans, Aleksandra Minczanowska, Andrzej Murzyn, Renata Raszka, Sławomira Ruchała, Renata Stefańska-Klar, Wiesława Walkowska, Martin Zilinek
Literatura:

Literatura dotycząca teoretycznej części pracy dobierana jest indywidualnie, a zależy od tematu pracy dyplomowej.

Literatura dotycząca metodologii badań (wybrane pozycje):

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo Nauko-Techniczne, Wrocław 1967.

Pilch, T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak” , Warszawa 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.

Zakres tematów:

monografie placówek przedszkolnych, szkół, instytucji opiekuńczo-wychowawczych,

biografie osób zasłużonych dla regiony w zakresie edukacji i wychowania,

treści historyczne w podręcznikach szkolnych i ich przydatność w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Metody dydaktyczne:

prezentacja fragmentów pracy, dyskusja, analiza wybranych tekstów źródłowych

Metody i kryteria oceniania:

skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który jest przygotowany do seminarium, bierze w nim aktywny udział, przygotuje konspekt pracy dyplomowej, potrafi zaprezentować zadany temat w oparciu o różne źródła, charakteryzuje bibliografię, przybliża fragmenty pracy, zna procedurę badawczą, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje zainteresowanie tematem pracy, zna procedurę badawczą, ale nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną, metodologiczną i badawczą dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, często jest nieobecny , nie potrafi zaprezentować fragmentów pracy i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Uwagi:

ZEWIWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)