Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-OP-N2-5SM.2
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 12-PE-OP-N2-5SM.2
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Józef Budniak, Urszula Klajmon-Lech, Aleksandra Minczanowska, Andrzej Murzyn, Ewa Ogrodzka-Mazur
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy, a także:

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011r.

Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o systemie oświaty

M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999r.

J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne. PWN Warszawa 1999r.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 1997r.

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011r.

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000r.

A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011r.

Zakres tematów:

Ćwiczenia seminaryjne obejmują m.in. pomoc w wyborze tematu pracy dyplomowej, przygotowanie bibliografii do tematu pracy , zagadnienia metodologiczne badań: metody, techniki i narzędzia badawcze, sposoby prezentowania wyników badań, formułowanie wniosków i postulatów pedagogicznych. Ponadto zajęcia obejmują przypomnienie wiedzy na temat:

Pojęcia i zakresu działalności opiekuńczej i wychowawczej

Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i rodziny zastępcze

Zakresu i rodzajów władzy rodzicielskiej

Rodzajów ubezwłasnowolnienia

Opieki nad małym dzieckiem i kuratelai

Prawa do nauki, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Metody dydaktyczne:

metoda słowna, problemowa, instruktaż.

Zajęcia wspólne - omawianie problematyki badawczej, dyskusja, analiza fragmentów pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowania poszczególnych rozdziałów teoretycznych pracy oraz rozdziału metodologicznego, ocena przygotowanych narzędzi badawczych.

Ćwiczenia- skala ocen 2.0-5.0

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który jest przygotowany do seminarium, bierze w nim aktywny udział, przygotuje konspekt pracy, potrafi zaprezentować zadany temat w oparciu o różne źródła, charakteryzuje bibliografię, przybliża fragmenty pracy, przedstawia procedurę badań własnych, terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, potrafi formułować pytania i udzielać odpowiedzi podczas dyskusji, wykazuje zainteresowanie tematem pracy, przedstawia procedurę związaną z badaniami własnymi, ale nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który bierze udział w seminarium, ale posiada znikomą wiedzę teoretyczną dotyczącą tematu pracy dyplomowej i nie wywiązuje się terminowo z przyjętych zobowiązań.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie jest przygotowany do seminarium, nie potrafi zaprezentować fragmentów pracy i nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.