Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działań edukacyjnych jednostki [12-PE-PSS-S2-F1-PD] semestr zimowy 2014/2015
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projektowanie działań edukacyjnych jednostki [12-PE-PSS-S2-F1-PD]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska A., Janiszewska-Rain J.: W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka. Kraków 2005

Obuchowski K.: Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań 2000

Olbrycht K.: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2002

Retter H.: Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005

Literatura uzupełniająca:

Ambrosewicz – Jacobs: Tolerancja jak uczyć siebie i innych. Kraków 2003

Czerniejewska I. (red.): Antydyskryminacja na co dzień. Poznań 2005, Wyd. Stowarzyszenie „Jeden Świat”.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne a edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa - Kraków 2005

Luvmour J. i B., Weistar D.i T., Kara A.iA.: Wszyscy wygrywamy. Gry i zabawy uczące, jak pogłębić relacje z innymi ludźmi. Gdańsk 2003 GWP.

Mamzer H.: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań 2002

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Rozwój i tożsamość w ciągu życia

3. Kreowanie własnej egzystencji – bycie i stawanie się człowiekiem - projekt

4. Uczestniczenie w egzystencji drugiego człowieka - projekt

5. Przygotowanie człowieka do pokonywania ograniczeń losu w podstawowych instytucjach edukacyjnych - projekt

6. Gry i zabawy pogłębiające wiedzę o sobie i innych; uczące, jak pogłębić relacje z ludźmi - projekt

7. Projektowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój i kształtowanie się tożsamości jednostki oraz wspólnotowości - projekt

8. Zagrożenia dla kształtowania się tożsamości. Tożsamość negatywna. Grupowe podmioty socjalizacji. Media w procesie socjalizacji.

9-12. Człowiek w sytuacji zagrożenia – analiza przypadków oraz formy pomocy

(9) bezrobocie, bieda

(10) ubóstwo, uzależnienia

(11) choroba przewlekła/nieuleczalna, niepełnosprawność

(12) bezdomność, przemoc

13-14. Problematyka zaburzeń socjalizacji

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Analiza krytyczna i praktyczna weryfikacji poznanych zagadnień przy wykorzystaniu metod podających (pogadanka); metod problemowych (dyskusja, burza mózgów), opracowanie w grupach projektu sytuacji terapeutycznych, prezentacja studenckich projektów

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - opracowanie w grupach, przedstawienie i omówienie projektów sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych. Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie projektu na forum grupy. Student powinien korzystać z podanej literatury oraz z innych źródeł. Wszyscy studenci powinni być przygotowani merytorycznie i zabierać głos. Przygotowana przez studenta wypowiedź powinna być przemyślana i zaplanowana. Studenci zostaną poinformowani o warunkach formalnych, terminie prezentacji na pierwszych zajęciach oraz możliwości konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Uwagi:

PSzS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)