Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka resocjalizacji 12-PE-PETP-S1-5MR
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka resocjalizacji 12-PE-PETP-S1-5MR
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

S. Górski: Metodyka resocjalizacji. IWZZ, Warszawa 1985.

M. Konopczyński: pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Impuls, Kraków 2014.

M. Marczak (red.): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Impuls, Kraków 2009.

Z. Bartkowicz, A. Węgliński: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Wyd. UMCS. Lublin 2008.

Zakres tematów:

Profilaktyka w resocjalizacji

 Diagnoza negatywna i pozytywna w resocjalizacji – podstawowe techniki i narzędzia diagnostyczne w pracy pedagogicznej

 Analiza dokumentacji indywidualnych przypadków dzieci niedostosowanych społecznie, zaburzonych w zachowaniu, zagrożonych demoralizacją

 Antropotechnika – metody wpływu osobistego. Profil pedagoga-resocjalizatora

 Socjotechnika – analiza technik i przykładowych zajęć

 Kulturotechnika – przegląd programów realizowanych w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych

 Przygotowanie i przeprowadzenie metody projektów resocjalizacyjnych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, metody aktywizujące i praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Projekt obejmujący 3 części:

- zgłoszenie pomysłu i konsultacje zajęć resocjalizacyjnych

- przygotowanie programu resocjalizacyjnego w formie opisu projektu, celu, struktury i cyklu zajęć wraz z konspektami

- przeprowadzenie wybranej części w środowisku

Ponadto wszystkich studentów obowiązują treści zawarte w literaturze – weryfikacja ciągła

Ndst - nieprzygotowanie i niezaprezentowanie projektu

Dst – błędy i niepełny konspekt oraz brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie i/lub przebieg prezentacji niespójny, nieadekwatny do konspektu

Db – błędny i niepełny konspekt lub brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie lub przebieg realizacji zajęć, niespójny, nieadekwatny do konspektu

Bdb – brak wskazanych wyżej uchybień i błędów

W przypadku braku znajomości wskazanych tekstów naukowych, a pozytywnym zaliczeniu projektu końcowa ocena z ćwiczeń będzie pomniejszona o 1 stopień.

Nieprzygotowania do zajęć można zaliczać na konsultacjach.

Projekt przygotowany w 2 osobowych grupach, ocena prezentacji niezwłocznie po jej zakończeniu. Wskazane konsultacje z prowadzącym w trakcie wyznaczonych dyżurów.

Uwagi:

TPIAON

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.