Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii zdrowia i jakości życia - Profilaktyka i interwencja w uzależnieniach behawioralnych 06-PS988Db
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot PZ I(II) 3.1. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii zdrowia i jakości życia - Profilaktyka i interwencja w uzależnieniach behawioralnych 06-PS988Db
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Augustynek, A. (2011). Jak walczyć z uzależnieniami. Warszawa Difin SA.

2. Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.

3. Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa: Difin SA.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnes, G.M., Welte, J.W., Hoffman, J.H., Tidwell, M.-C.O. (2010). Comparisons of Gambling and Alcohol Use Among College Students and Noncollege Young People in the United States. Journal of American College Health, 58, 443-452.

2. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Beck, J.S. (2011). Terapia poznawczo-behawioralna. Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Cierpiałkowska, L. (2006, red.): Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo UAM.

4. Derwich-Nowak, A. (2010). Patologiczny hazard: poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów. Warszawa: Difin.

5. Grabowski, D. (2012). Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.). W supermarkecie szczęcia. Warszawa: Difin.

6. Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: PWN.

7. Kellet, S., Bolton, J.V. (2009). Compulsive Buying: A Cognitive–Behavioural Model. Clinical Psychology and Psychotherapy. 16, 83-99.

8. Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od internetu. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

9. Martin, G., Pear, J. (2010). Behavior Modification. What It Is and How to Do It. Pearson.

10. Miller, G.J. (w druku). The Smartphone Psychology Manifesto. Perspectives on Psychological Science. (artykuł dostępny na stronie autora)

11. Miller, G., Zhu, G., Wright, M.J., Hansell, N.K., Martin, N.G. (2012). The Heritability and Genetic Correlates of Mobile Phone Use: A Twin Study of Consumer Behavior. Twin Research And Human Genetics. 15.

12. Szpitalak, M. (2012). Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

13. Wang, Ch.-Ch., Yang, H.-W. (2008). Passion for Online Shopping: the Influence of Personality and Compulsive Buying. Social Behavior and Personality. 36, 693-706.

14. Wojdyło, K. (2010). Pracocholizm – perspektywa poznawcza. Warszawa: Difin.

15. Wojewódzka, B., Dąbrowska, M. (2011). Gra, zabawa czy nałogowe granie? : poradnik dla rodzin hazardzistów. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

16. Zawadzka, A.M. (2010). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (194-214). Sopot: GWP.

17. Zimbardo, P., Dunkan, N. (2012). The Demise of Guys. e-book.

18. Żemojtel-Piotrowska, M., Kilmaszewska, J., Piotrowski, J. (2010). Style konsumpcji i materializm a transcendencja i lęk przed śmiercią: co kupować, aby poczuć się lepiej? W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (215-230). Sopot: GWP.

UWAGA: Literatura może ulec modyfikacji w przypadku dotarcia do tekstów, za pomocą których lepiej zrealizować można cele przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uzależnienia behawioralne – zagadnienia wstępne.

3. Pracoholizm – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

4. Pracoholizm – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

5. Uzależnienie od zakupów – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

6. Uzależnienie od zakupów – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

7. Uzależnienie od Internetu – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

8. Uzależnienie od Internetu – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

9. Uzależnienie od hazardu – ustalenia teoretyczne, wyniki badań i metody pomiaru.

10. Uzależnienie od hazardu – oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne.

11. Inne uzależnienia behawioralne.

12. Prezentacja prac semestralnych cz. 1.

13. Prezentacja prac semestralnych cz. 2.

14. Kolokwium.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemów, dyskusja nad treścią tekstów, materiały audiowizualne, projektowanie działań, badania terenowe.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność i aktywność na zajęciach

- ocena z kolokwium (pisemnego lub ustnego)

- przygotowanie dwóch prac semestralnych.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z kolokwium (waga 0,4) oraz dwóch prac semestralnych (wagi po 0,3).

Istnieje możliwość podwyższenia oceny o ½ stopnia lub cały stopień w przypadku uzyskania 50%+1 lub 100%-1 „plusów” za aktywność w czasie zajęć.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.