Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna [06-PE-R-N1-03] semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna [06-PE-R-N1-03]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Gdańsk 2003

Cierpiałowska L., Psychopatologia.Warszawa 2007

Kendall P. C., zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk 2004

Radochoński M., Osobowość antyspołeczna. Rzeszów 2000

Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów 2001

Sęk H. (red), Psychologia kliniczna. Warszawa 2005

Zakres tematów:

Psychologia jako nauka – praktyczny aspekt psychologii klinicznej, norma a patologia funkcjonowania człowieka, przedstawienie tematyki zajęć, bibliografia, zasady zaliczenia

Podejścia psychologiczne (psychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczne w psychologii klinicznej

Diagnoza kliniczna

Psychopatologia – typologia zaburzeń psychicznych

Zaburzenia osobowości i zaburzenia lękowe

Metody dydaktyczne:

pogadanka, dyskusja, praca zespołowa

Metody i kryteria oceniania:

Praca zespołowa, przygotowanie referatu o wybranej jednostce diagnostycznej z psychopatologii. Kryteria oceny - zawartość merytoryczna, forma wystąpienia.

Kolokwium pisemne zawierające pytania problemowe, testowe i otwarte, których celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu analizowanych treści.

Skala ocen z kolokwium:

51%-60%=dst

61%-70%-dst+

71%-80%=db

81%-90%=db+

91%-100%=bdb

Praca pisemna na podstawie wybranego filmu, serialu lub książki zawierającego opis omawianych zaburzeń psychicznych. Praca studenta polega na analizie przedstawionej sytuacji z perspektywy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Oceniana będzie umiejętność dostrzeżenia i nazwania zaburzeń psychicznych, możliwości leczenia oraz ogólnej sytuacji społecznej bohatera, poprawność formalna i merytoryczna pracy.

Pracę należy złożyć w formie papierowej w ustalonym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)