Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 06D-Z5.6-IISEM
rozliczenie roczne 2015/2016
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktoranckie 06D-Z5.6-IISEM
Zajęcia rozliczenie roczne 2015/2016 (2015/2016) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Ewa Jarosz
Literatura:

N.Denzin, Y.Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009

D.Jemielniak (red.) Badania Jakościowe, PWN Warszawa 2012

S i l v e r m a n D.: Prowadzenie badań jakościowych. Tłum. J. O s t r o w s k a. Warszawa: PWN, 2008.

Ur b a n i a k - Z a j ą c D., P i e k a r s k i J.: Badania jakościowe — uwagi wprowadzające. W: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Red. D. U r b a n i a k - Z a j ą c, J. P i e k a r s k i. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.

Ku b i n o w s k i D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia — metodyka — ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

K o n e c k i K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000.

B a b b i e E.: Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. B e t k i e w i c z et al. Warszawa: PWN, 2004.

Zakres tematów:

1. wybór obszaru tematycznego, konceptualizacja celu i przedmiotu badań własnych

2. kwerenda literatury przedmiotu

3. określenie problemów badawczych i zakresu badan

wybór strategii badań i projektowanie szczegółowych rozwiązań metodologicznych

4. dobór osób i terenu badań

5. projekt koncepcji pracy doktorskiej

6. zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz uwarunkowań zwyczajowych i etycznych związanych z działalnością naukową

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda problemowa, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia się czy student poszerzył swoją wiedzę na temat proponowany jako obszar problematyki pracy doktorskiej, czy posiada pogłębioną wiedzę i rozumienie procedur i metod badawczych oraz czy potrafi samodzielnie formułować cel badań, ich przedmiot oraz procedurę metodologiczną a także uzasadniać swoje wybory.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.