Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV) [06-PE-EWP-S1-36.1] semestr letni 2015/2016
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka śródroczna (30 godzin sem. IV) [06-PE-EWP-S1-36.1]
Zajęcia: semestr letni 2015/2016 [2015/2016L] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 113
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Hewilia Hetmańczyk, Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Urszula Słyk, Magdalena Zrałek-Wolny
Literatura:

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (I etap edukacyjny). Załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

• wybrane programy nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej.

• Czasopisma: „Nauczyciel i szkoła”, „Życie szkoły”, „Nowa szkoła”, „Twórczy nauczyciel”, „Edukacja i dialog” i inne.

Zakres tematów:

Treści zajęć uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk - oceniana będzie znajomość zasad organizacji i funkcjonowania placówki, którą student wizytował w ramach śródrocznej praktyki specjalizacyjnej.

Analiza dokumentacji - ocenie podlegać będzie zaangażowanie studenta w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w klasach I-III szkoły podstawowej, ich poprawność metodyczna i merytoryczna.

Rejestr frekwencji - oceniana będzie wysoka frekwencja na zajęciach praktycznych. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w 6 spotkaniach w wyznaczonej placówce oświatowej. Każda nieuzasadniona i nieodpracowana w innym terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny z praktyki.

Uwagi:

Przed udaniem się do placówki student zapoznaje się ze specyfiką pracy w danej placówce z informacji zawartych na jej stronie internetowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)