Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Turska
Literatura:

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludziu mlodych. Uwarunkowania I konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwqersytetu Śląskiego.

Bandura, A. Barbaranelli, C., Caprara, G.V., Pastorelli, C. (2001). Self-efficacy beliefs as shapers of children`s aspiration as and career trajectories. Child Development, 72, 187 – 206.

Bańka, A. (2005). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna, 2 (23), 9 – 33.

Bańka, A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: A. Bańka, E. Turska, Z. Ratajczak (red.) Współczesna psychologia pracy i organizacji (s. 59 – 118). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres tematów:

1. Przemiany rynku pracy.

2. Nowe sposoby funkcjonowania zawodowego.

3. Rodzina i jej związek z funkcjonowaniem zawodowym ludzi młodych..

4. Osobowościowe uwarunkowania sposobów funkcjonowania zawodowego.

5. Kariera w różnych etapach rozwojowych jednostki.

6. Cele i plany życiowe.

7. Nowe modele karier. Kariera proteuszowa i kariera bez granic.

8. Negatywne zjawiska związane z karierą zawodową (mobbing, wypalenie, pracoholizm, stres zawodowy).

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie własnych problemów badawczych empirycznej weryfikacji

Metody i kryteria oceniania:

Referat ustny; prezentacja własnego zamysłu badawczego oraz pisemne przedstawienie konspektu badań własnych wraz ze wstępnym przeglądem literatury przedmiotu oraz dotychczasowych badań empirycznych zrealizowanych w wybranym przez studenta obszarze badawczym.

Uwagi:

Praca zespołowa oraz konsultacje indywidualne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.