Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
seminarium (S) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://joanna.kucharewicz@us.edu.pl
Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brzeziński, J. (red) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN. Brzeziński, J. (red.) (2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-KA.

Janicka I., Liberska H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Liberska H., Malina A. (2011). Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Warszawa: Difin.

Plopa M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Kraków: Impuls.

Plopa M. (2015). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków: Impuls.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna: referat oraz prezentacja ustna dotycząca badań własnych, konspekt

Zakres tematów:

1. Praca magisterska – etapy pracy, zasady prowadzenia badań, pisania pracy, rytm badań. Istota pracy dyplomowej z psychologii. Hierarchia źródeł naukowych i pozanaukowych i zasady ich wykorzystania w pracy na wybranych przykładach. Analiza prawa własności intelektualnej w kontekście plagiatu i innych nadużyć.

2. Omówienie standardów APA i ich wykorzystanie w pracy dyplomowej na wybranych przykładach.

3. Definiowanie obszaru badań będących tematyką seminarium:

• rodzina, jako system,

• rodzina wielopokoleniowa,

• rodzina bezdzietna,

• rodzina adopcyjna,

• samotne rodzicielstwo,

• rodzina zrekonstruowana,

• związki kohabitacyjne,

• rodzina zróżnicowana kulturowo.

4. Dyskusja i omówienie propozycji problemów badawczych oraz charakterystyka zainteresowań naukowych własnych.

5. Dyskusja i omówienie propozycji problemów badawczych cz 1.

6. Dyskusja i omówienie propozycji problemów badawczych cz 2.

7. Redagowanie tekstów naukowych – opracowanie referatu

8. Prezentacja wybranych problemów badawczych

9. Analiza indywidualnych tematów prac dyplomowych cz.1. – dyskusje panelowe

10. Analiza indywidualnych tematów prac dyplomowych cz.2. – dyskusje panelowe

11. Prezentacje wybranych problemów badawczych cz. 1

12. Prezentacje wybranych problemów badawczych cz. 2

13. Opracowanie indywidualnego pisemnego konspektu projektu pracy dyplomowej

14. Zaliczenie i podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupie na podstawie literatury przedmiotu; prezentacje ustne wybranej problematyki;

Referat: teorie, koncepcje i wyniki badań empirycznych (krytyczny przegląd badań) w obszarze, którego dotyczy seminarium;

Prezentacja ustna: wyodrębnienie i sformułowanie przez studenta własnego problemu badawczego;

Konspekt: projekt badań własnych wraz z odwołaniem się do literatury (zgodne ze standardami APA);

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Gałuszka 13/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Dobrowolska 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Górnik-Durose 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Kożusznik 8/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Mandal 10/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Pilch 12/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Spendel 11/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 13/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Jach 9/10 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Kucharewicz 10/10 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Bartosz Wojciechowski 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.