Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.1) 35-ZA-S1-DZIRP1
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.1) 35-ZA-S1-DZIRP1
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 73
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Elżbieta Turska
Literatura:

Bańka A. (2005a): Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna, 2 (23), 9 – 33.

Bańka A. (2006): Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. W: A. Bańka, E. Turska, Z. Ratajczak (red.) Współczesna psychologia pracy i organizacji (s. 59 – 118). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bańka A. (2006): Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Opracowanie Kwestionariusza Preferencji Zawodowych (JOB-6) - Sylwiusz Retowski. www. doradca – zawodowy.pl

Paszowska-Rogacz A., Tarnowska M. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Wydawnictwo KOWEZi U.

Paszowska-Rogacz, A.(2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo KOWEZi U.

Zakres tematów:

Od poradnictwa zawodowego w ujęciu tradycyjnym do nowego modelu poradnictwa.

Modele pracy doradczej – modele pracy doradców. Charakterystyka typów oraz metod i technik pracy doradcy zawodu.

Metodyka poradnictwa. Testy i inwentarze w poradnictwie zawodowym i w poradnictwie karier. Inwentarz Hollanda. Test Duński. Test Kotwice Kariery Scheina.

Diagnoza dopasowania zawodowego z zastosowaniem wybranych metod (praca pisemna oddana do oceny oraz przedstawiona na zajęciach).

Poradnictwo indywidualne. Rozmowa doradcza i jej specyfika.

Rozwój i planowanie kariery w organizacji.

Spotkanie z psychologiem praktykiem i poznanie ścieżki kariery w tym zawodzie na obecnym rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej, w części zajęć wykorzystana zostanie metoda warsztatowa wraz z metodami aktywizującymi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wypadkową następujących elementów:

• oceny z aktywności na zajęciach

• oceny diagnozy przydatności zawodowej wybranej osoby (praca pisemna)

• oceny zajęć przygotowanych i przeprowadzonych w małych grupach dla wszystkich pozostałych uczestników zajęć

• oceny Teczki Doradcy Zawodoweg

Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach (nieobecność usprawiedliwioną na ćwiczeniach należy zaliczyć po uzgodnieniu sposobu z prowadzącym).

Uwagi:

zarządzanie - 5 semestr /studia stacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.