Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia nauk o rodzinie 11-KRK-R2-003
semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia nauk o rodzinie 11-KRK-R2-003
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mariola Kozubek
Literatura:

Artykuły w czasopismach:

Family Forum 3(2013), Mazurek E., Choroba w rodzinie. Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej do analizy funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby, s.25-39.

Family Forum 3(2013), Robert Geisler, Zastosowanie metod badań jakościowych w analizach rodzin osób bezrobotnych, 41-54.

Podstawy Edukacji 5(2012), Kułaczkowski J., Aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny, s. 183-190.

Roczniki Nauk o Rodzinie 60(2013), T. Mazan, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o rodzinie, s. 221-237.

Studia nad Rodziną 1-2(30-31) (2012), T. Mazan, Przedmiot formalny nauk o rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym, s. 87-105.

Rozdziały w książkach:

Dybowska E., Diagnoza pedagogiczna środowiska rodzinnego, w: red. A. Błasiak, E. Dybowska, Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków 2010, s.257-270.

Gajdzica A., Minczanowska A., Stokłosa M., red., Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych, Cieszyn-Kraków 2011, s. 129-147.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007, s. 7-59. 63-106.

Kiereś B., Opozda D., Nowak M., red., Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny Lublin 2006, s. 137-203.

Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005, s. 185-188.

Kubinowski D., Nowak M. red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006, s. 75-81; 171-180; 189-207.

Rubacha K., Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych, w : Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa 2005, s. 35-58.

Śliwerski B., Wnuk-Lipiński E., Nauki o rodzinie, w: red. J. Stala, Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków 2014, s. 97-124.

Tchorzewski A. de (2004). Obszary refleksji i badań pedagogicznych nad rodziną. W: A. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Tyszka Z., Specyfika praktycznych zastosowań badania rodziny i ich usprawnianie, W: Z. Tyszka (red.). Poznańska szkoła badań nad rodziną. Poznań 1990.

Zakres tematów:

ĆWICZENIA:

1: Specyfika nauk o rodzinie (wybrane zagadnienia).

2: Metody jakościowe i ilościowe w badaniach – wybrane

zagadnienia

3: Humanistyczne aspekty metodologii badań pedagogicznych

4: Metodologia badań nad rodziną – Wybrane problemy

5: Diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie i w szkole

Metody dydaktyczne:

Praca w zespole problemowym, do którego student należy przez cały semestr.

Opracowanie dwóch tematów na podstawie wskazanej literatury przedmiotu: ich prezentacja ustna podczas zajęć oraz opracowanie pisemne (4 strony).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe: test 8 pytań (jednokrotnego wyboru i otwartych). W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych pytań.

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia arytmetyczna: dwóch ocen uzyskanych z wypowiedzi ustnych oraz jednej oceny z kolokwium.

Uwagi:

Obecność na wszystkich ćwiczeniach:

11, 18, 25 X; 8, 22, 29 XI, 6 XII 2016.

Kolokwium zaliczeniowe: 10 I 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.