Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolontariat jako forma aktywności społecznej [12-PE-AR-S1-5WFAS] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wolontariat jako forma aktywności społecznej [12-PE-AR-S1-5WFAS]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Bejma A.: Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka. Warszawa 2002, Wyd. ASPRA-JR.

Braun K.: Wolontariat – młodzież- wychowanie. Lublin 2012, Wyd. KUL.

Kromolicka B. (red.): Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych. Toruń 2005, Wyd. Edukacyjne „Akapit”.

Mirowska M.(red.): Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej. Częstochowa 2010, Wyd. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tokarski Z.: Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000-2003. Łódź 2008, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zakres tematów:

1. Istota wolontariatu; rys historyczny dobroczynności; istota i zakres wolontariatu; początki wolontariatu w Polsce.

2. Centra wolontariatu w Polsce i ich działalność; wolontariat w świetle badań.

3. Wolontariusze – definicja, motywacja, rekrutacja wolontariuszy, formy nagradzania wolontariuszy.

4. Zasady pracy wolontariusza; Znaczenie wolontariatu w różnych obszarach życia społecznego; Prawne aspekty wolontariatu; prawa i obowiązki wolontariusza; odpowiedzialność prawna.

5-10. Projekty – omówienie konkretnych organizacji pożytku publicznego działających w środowisku lokalnym; prezentacje przykładowych organizacji wolontaryjnych.

11. Typ sylwetki wolontariusza; osobowość wolontariusza.

12-13. Rodzaje wolontariatu.

14. Wolontariat w wybranych krajach Unii Europejskiej.

15. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, metody podające i poszukujące, zajęcia warsztatowe, praca w grupach, analiza przypadków, burza mozgów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania zamknięte oraz otwarte. Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 50% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Projekt: omówienie konkretnej organizacji pożytku publicznego działającej w środowisku lokalnym, prezentacja przykładowej organizacji wolontaryjnej. Przygotowanie prezentacji; sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej; sposób przedstawienia wybranej organizacji wolontaryjnej; sposób komunikowania oraz klarowność i przejrzystość prezentowanych treści.

Uwagi:

POWZAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)