Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 12-PE-WIP-S2-5PR
semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika resocjalizacyjna 12-PE-WIP-S2-5PR
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

1. Borowski R., Wysocki D.: Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001, Wydawnictwo Naukowe Novum.

2. Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

3. Makowski A.: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Mudrecka I.: Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

5. Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (red.)F.Kozaczuk, Rzeszów 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Akty prawne:

1. Kodeks karny

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. 04.27.242).

3. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. t.j. 02.11.109 z póź. zm.).

4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. 97.123.777 z póź. zm.)

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 03.122.1143 z póź. zm.)

Zakres tematów:

1. Umiejscowienie pedagogiki resocjalizacyjnej wśród nauk społecznych.

2. Definicja pojęcia niedostosowanie społeczne, wykolejenie społeczne. Zjawisko niedostosowania społecznego a proces socjalizacji. Mechanizmy socjalizacji. Czynniki wpływające na proces społecznego wykolejenia się jednostki. Przejawy wykolejenia społecznego – typologia zachowań oraz postaw jednostek wykolejonych.

3. Osobowość jednostek wykolejonych społecznie. Cechy neurotyczności i psychopatii. Zdefiniowanie pojęcia charakteropatia.

4. Charakterystyka kwestii przestępczości wśród nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw w Polsce. Struktura przestrzenna a przestępczość – analiza zjawiska.

5. Analiza terminów w języku prawnym: małoletni, nieletni, młodociany, przestępstwo, wykroczenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Kary przewidziane w polskim Kodeksie karnym za przestępstwa oraz wykroczenia; środki karne. Recydywa w znaczeniu kryminologicznym, ogólnym, penitencjarnym i jurydycznym. Typy recydywy.

6. Rozwiązania prawne dotyczące przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich - Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. t.j. 02.11.109 z póź. zm.).

7. Formalno-prawna charakterystyka policyjnej izby dziecka, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i karnych funkcjonujących w Polsce – podstawy prawne umieszczenia osób w ww. placówkach; ich struktura organizacyjna i zadania.

8. Praca socjalna w zakładach karnych.

9. Uwarunkowania i przejawy wykluczenia społecznego osób opuszczających placówki resocjalizacyjne. Rola placówek resocjalizacyjnych oraz instytucji pomocy społecznej w przeciwdziałaniu procesowi marginalizacji społecznej.

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialna, metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy - sprawdzające stopnień znajomości treści wykładów, literatury przedmiotu i podstawowych zagadnień związanych z tematem

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.