Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole 12-PE-WIP-S1-2PIPZ
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole 12-PE-WIP-S1-2PIPZ
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Literatura:

Bodanko A.: Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce 2005, Wyd. Jedność

Gaś Z.: Profilaktyka w szkole. WSiP Warszawa 2006.

Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum). PWN, Warszawa-Łódź 2001.

Szewczyk T.: Pedagogika zdrowia. W: B. Śliwerski (red): Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. T. 3, GWP, Gdańsk 2006.

B. Woynarowska: Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie: doświadczenia z realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" w latach 1992-1995. PZP, Warszawa 1995.

Kurzępa J.: Falochron. Zintegrowany profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, Dolnośląski Ośrodek Polityki społecznej, Wrocław 2006.

Piechaczek-Ogierman G.: Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

Skulicz D. (red.): Zdrowie w edukacji elementarnej. Wprowadzenie do konstruowania programów autorskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Słońska Z., Woynarowska B.(red.): Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej. Instytut Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

J. Szymborski, K. Jakóbik: Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i cele pedagogiki zdrowia. Związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi.

2. Kluczowe pojęcie w edukacji zdrowotnej (definicja zdrowia wg WHO, rozumienie pojęć promocja zdrowia, zachowania zdrowotne, postawy zdrowotne

3. Profilaktyka i promocja zdrowia w szkolnej edukacji. Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w świetle przepisów prawnych. Koncepcja szkoły promującej zdrowie.

4-13. Tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu – studenci w dwu- trzyosobowych zespołach przygotowują i realizują na ćwiczeniach warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych i profilaktyki uzależnień (10 godzin). Adresatami warsztatów jest wybrana grupa – uczniowie lub rodzice.

• Zdrowie psychiczne – sposoby walki ze stresem; umiejętność pozytywnego myślenia – optymizm i nadzieja.

• Zdrowie psychospołeczne: kształtowanie poczucia własnej wartości .

• Komunikacja społeczna: trening asertywności ; rozwiązywanie konfliktów; współpraca w grupie, empatia, rozumienie innych.

• Profilaktyka wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni .

• Profilaktyka uzależnień: warsztaty dla uczniów z wybranego zakresu profilaktyki uzależnień.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda warsztatowa, metoda projektu

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie warsztatu na podstawie literatury przedmiotu i najnowszych raportów; (5.0) Bardzo dobra– warsztat na bdb., udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania dodatkowe, (4.0) Dobra – warsztat na co najmniej ocenę dobrą, udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania dodatkowe,

(3.0) Dostateczna – warsztat na co najmniej ocenę dobrą, udzielenie niepełnej odpowiedzi na pytania dodatkowe.

Studenci prezentują warsztat w parach w sposób interesujący i klarowny w czasie od 25-30 minut.

Uwagi:

ZEWIWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.