Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej 05-SP-S1-WKRPS
semestr zimowy 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej 05-SP-S1-WKRPS
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Mandrysz, Monika Szpoczek
Literatura:

Gulczyńska A., Granosik M., (red) Empowerment w pracy socjalnej praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa CRZL2014

Pankiv A., Duranowski W., (red) Przedsiębiorczość spo-łeczna a praca socjalna Warszawa CRZL 2014

Kowalczyk B., Kowalczyk J., Karczewska A., Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany, Warszawa CRZL 2014

Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa CRZL 2014

Hennessey R., Umiejętności interpersonalne w pracy so-cjalnej, Warszawa CRZL 2014

Gast L., Martin Bailey Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej Warszawa CRZL 2014

D. Howe „Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej Warszawa 2011

Ch. A. Rapp, D. Saleebey, P. Sullivan, Przyszłość pracy socjalnej opartej na potencjałach w J.G. Daley (red.) Postępy pracy socjalnej: łącząc badania, edukację i praktykę, Warszawa 2010

M. Ciczkowska- Giedziun Praca socjalna z rodzina oparta na zasobach Roczniki socjologii rodziny XXI UAM Poznań 20111

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4460/1/11

M. Gray, S.A. Webb Praca socjalna Teorie i metody, Warszawa 2012

J. Szczepkowski Praca socjalna - podejście skoncentrowane na rozwiązaniach Toruń 2010

L. Miś Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach IS UJ, Zeszyty pracy socjalnej, 14, Kraków 2008.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Śląsk Katowice 2010

Szczepkowski, Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2007

J. M. Jaraczewska, I Krasiejko Dialog motywujący w teorii i praktyce, Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej, Akapit Toruń 2012

W.R. Miller, S. Rollnick Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Wydawnictwo UJ Kraków 2010

Naar-King Sylvie, Suarez Mariann, Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi, Kraków 2012

K. Wódz podejście ekosystemowe w pracy socjalnej. Założenia i rzeczywistość w Praca socjalna i pomoc społeczna. Aspekty teoretyczne. Kształcenie. Aplikacja, M. Malinowski (red.) Rzeszów 1999

T. Kaźmierczak K. Hernik (red) Społeczność lokalna w działa-niu ISP Warszawa 2008 www.isp.org.pl/files/

H. Sęk, R. Cieślak Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN Warszawa 2013

G. Allan Praca socjalna, wspólnota i nieformalne systemy pomocy społecznej w M. Davies Socjologia pracy socjalnej Katowice 1999

Zakres tematów:

Przykłady stosowania w odniesieniu do konkretnego przypadku podejść opartych o zasadę empowerment, na przykład:

- Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach: stosowanie różnych strategii w zależności od relacji pracownik socjalny klient, metod i narzędzi (np. pytanie o cud, technika skalowania)

- Dialogu motywującego: stosowanie zasady ambiwalencji, tworzenie

bilansu strat i zysków, stosowania technik niedyrektywnego

mobilizowania klienta do podjęcia zmian

na podstawie scenek zaczerpniętych z literatury przedmiotu oraz i wybranych przypadków.

Innowacyjne programy wczesnej interwencji kryzysowej w praktyce pracy socjalnej.

Counselling w pracy socjalnej.

Streetworking jako praktyczne zastosowanie metody Outreach

Ekonomia społeczna. Innowacyjne formy reintegracji społecznej i zawodowej.

Makropraktyka pracy socjalnej

Ćwiczenie stosowania w praktyce:

- podejścia opartego o zasoby i teorię systemów: badanie zasobów

klienta i zasobów otoczenia, tworzenie sieci wsparcia

- sposobów radzenia sobie z oporem klienta wobec zmian

Metody dydaktyczne:

omówienie i analiza wybranych zagadnień na podstawie treści wskazanych tekstów oraz prezentacji studentów, dyskusja, warsztaty grupowe, wypracowywanie opinii i pomysłów, scenki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian

- weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie treści programowych modułu, literatury zamieszczonej w sylabusie oraz pracy własnej studenta;

- forma weryfikacji wybierana przez osobę prowadzącą np.: kolokwium ustne/pisemne, test otwarty / wyboru, sprawdzian*, praca wymagająca określonych umiejętności i wiedzy np.: recenzja, case study, projekt (indywidualny, grupowy), zadania problemowe, sprawozdanie, portfolio, prezentacja z dyskusją, prowadzenie / udział w dyskusji, itp.

- wymagania określone i podane do wiadomości na początku semestru w sylabusie

* kolokwium, sprawdzian lub test nie powinien stanowić jedynej formy weryfikacji

Aktywność własna studenta (opcjonalnie)

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o treści zajęć, wskazaną w sylabusie literaturę i doświadczenia własne

Uwagi:

5 semestr Praca Socjalna (stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.