Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia 12-PE-N2-1P
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedeutologia 12-PE-N2-1P
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 33
Prowadzący: Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

Dróżka W.: Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedentologiczne i pamiętnikoznawcze. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002

Dróżka W.: Generacja wielkiej zmiany : studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008

Gołębniak B.D.: Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność. Wyd. „Edytor”, Toruń-Poznań 1998;

Horny G., Hall E., Hall C.: Nauczyciel wychowawca. GWP, Gdańsk 2005;

Korczyński S. (red.): Nauczyciel epoki przemian. Wyd. UO, Opole 2005;

Kwaśnica R.: Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. (w:) Pedagogika. (red.) Śliwerski B., Kwieciński Z., T. 2, PWN, Warszawa 2003;

Pyrzycka E. (red.): Nauczyciel jutra. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006;

Gnitecki J., Rutkowiak J. (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa – Poznań 1999;

Kojs W. (red.): Wartości – Edukacja – Globalizacja. Cieszyn 2002;

Kojs W., Dawid Ł. (red.): Wokół dydaktyki podmiotowej. Wyd. UŚ Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003;

Krzysztoszek Z., Grabczuk W. (red.): Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki. Wydaw. TWP WSP, Warszawa 2004;

Kwiatkowska H.: Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Męczkowska A.: Od świadomości nauczycieli do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej koncepcji ucznia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002

Michalak J.: Uwarunkowania sukcesu zawodowego nauczycieli.

Studium przypadków. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007

Ostrowska U. (red.): Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002;

Rogalski E. (red.): Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007;

Rudnicki P., Kutrowska B., Nowak-Dziemianowicz M. (red.): Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2008

Sęk H.: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. PWN, Warszawa 2009;

Solarczyk – Ambroziak E., Zduniak A. (red.): Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku. Warszawa 2003;

Speck O.: Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. GWP, Gdańsk 2005;

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J.: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Wyd. eMPi2, Poznań 2003;

Śliwerski B.: Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008;

Zamorska B.: Nauczyciele. (Re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji. Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008

Zwolińska E.A. (red.): Twórcze aspekty edukacji. Wyd. „Kreska”, Bydgoszcz 2007

Zakres tematów:

Zakres treści realizowanych w ramach ćwiczeń obejmuje zagadnienia:

• Nauczyciel i jego kontakty interpersonalne;

• Kompetencje oraz kwalifikacje nauczycieli i ich nabywanie;

• Obecne orientacje w edukacji nauczycieli;

• Rozwój zawodowy nauczycieli (doskonalenie zawodowe, dokształcanie się);

• Problemy współczesnego funkcjonowania zawodowego nauczycieli (nauczyciel wobec zagrożeń współczesności);

• Stres i kryzys w pracy nauczyciela;

• Nauczyciel jako twórca i innowator;

• Nauczyciel jako wychowawca;

• Aksjologiczny wymiar pracy nauczyciela;

• Z zagadnień komunikowania się nauczyciela z uczniami;

Pełnione role, wyznaczane funkcje i zadania współczesnego nauczyciela

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda projektów, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do opracowania projektu rozwoju i planu pracy nauczyciela z zakresu omawianej tematyki ćwiczeń. Projekt powinien zawierać m.in. zaplanowane ramy czasowe jego realizacji, opis konkretnych działań nauczycielskich (i ich specyfiki) podejmowanych w ramach realizacji stworzonego planu rozwoju.

Ocenie podlegać będzie umiejętność współpracy i zaprojektowania wraz z innymi indywidualnego i nowatorskiego planu pracy nauczyciela, opartego na innowacyjnym podejściu do zadań edukacyjnych, związanych z nauczaniem i wychowaniem. Zwraca się uwagę na jego umiejętność pracy w grupie oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej do realizacji projektu.

Ocenie podlegać będzie także: wiedza studenta i umiejętność operowania nią podczas analizowania oraz omawiania projektu; poziom wiedzy teoretycznej, sposób jej wykorzystania w praktyce; zaangażowanie w pracę oraz kreatywność; systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (90% procent obecności).

Prezentowany projekt na zajęciach oceniany będzie w skali: 2,0-5,0. Czas przypadający na ocenę projektu to przedostatnie zajęcia odbywające się zgodnie z harmonogramem

Student przygotowuje prezentację. Polegać ma to w pierwszym rzędzie na samodzielnym dotarciu studentów do wybranych treści ćwiczeń. Podstawą stworzenia prezentacji mają być samodzielne studia literatury przedmiotu, krytyczna ich analiza i wybór treści w niej eksponowanych. W trakcie prezentacji preferowana jest aktywizacja pozostałych studentów – pobudzanie ich do refleksji, czy dyskusji na temat omawianych zagadnień. Przygotowywana prezentacja oceniana będzie w skali ocen: 2,0-5,0. W ocenianiu będzie brany pod uwagę: sposób prezentowania treści przez studentów; merytoryczna wartość prezentacji związana m.in. z trafnym doborem literatury i wyczerpaniem tematu. Weryfikacja polegać będzie na ocenie tego, na ile student potrafi dotrzeć do wskazanych treści teoretycznych (korzystając ze źródeł naukowych) i przedstawić je na forum grupy. Realizacja tematu (prezentacja i omówienie treści) następuje we wcześniej umówionym terminie (termin uzależniony jest od harmonogramu zajęć).

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.