Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań pedagogicznych 12-PE-S1-5MBP
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody badań pedagogicznych 12-PE-S1-5MBP
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Anna Studenska
Literatura:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

3. Krüger H., Pfaff N., Metody badań pedagogicznych. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Gdański Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006 s. 1-48.

4. Krüger H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

5. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków 2000.

6. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Impuls, Kraków 1999.

7. Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

11. Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

12. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

13. Rubacha K., Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 s. 34-58.

Zakres tematów:

1. Podział metod badań w pedagogice. Porównanie ilościowych i jakościowych strategii badawczych.

2 . Pomiar, poziomy pomiaru, skale pomiarowe, zmienne oraz ich wskaźniki, operacjonalizacja zmiennych.

3.Skale pomiarowe i zasady ich konstruowania.

4.Sondaż diagnostyczny. Kwestionariusze ankiety i wywiadu. Możliwe stopnie standaryzacji.

5. Obserwacja.

6. Eksperyment.

7. Testy wiadomości szkolnych. Rzetelność i trafność testu. Moc dyskryminacyjna zadania testowego. Rodzaje zadań testowych.

8. Konstrukcja planu badań - formułowanie tematu badań, problemu badawczego, pytań badawczych. Wyodrębnianie zmiennych i dobór ich wskaźników.

9. Konstrukcja planu badań - dobór metody, techniki i narzędzia badań.

10. Socjometria - sposób przedstawiania wyników.

11. Metoda monograficzna

12. Analiza przypadku i sposób jej raportowania

13 - 15 omawianie opracowanych przez studentów planów badawczych.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, praca, iindywidualna i grupowa, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Studentów planuje się oceniać na podstawie przedstawionego planu badań. Plan badań ma być stworzony w wyniku pracy grupowej. Grupa nie powinna być większa niż 3 osoby. Plan badawczy powinien zawierać temat badań, problem badawczy, szczegółowe pytania badawcze, wykaz zmiennych i ich wskaźników, określenie wybranej metody i techniki badawczej oraz przygotowane narzędzie badawcze. Plany badawcze będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1. Zgodność wyodrębnionych zmiennych z treścią problemu badawczego i pytań badawczych.

2. Trafność wyboru metody i techniki badań ze względu na problem badawczy.

3. Zgodność treści narzędzia badawczego z pytaniami badawczymi oraz wyodrębnionymi zmiennymi i ich wskaźnikami.

Uwagi:

ZEWiWP dr A.Studenska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.