Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 47

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 47 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:10 - 12:40
sala 354-355
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Agata Cienciała
Strona domowa grupy: http://www.spnjo.us.edu.pl
Literatura:

obowiązkowa:

English File Intermediate 3rd edition, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, Wyd. Oxford. 2013

uzupełniająca:

Słowniki językowe i zasoby Internetu

Słownik tematyczny języka angielskiego

Podręczniki do nauki gramatyki na poziomie B1

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Platforma e-learningowa UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

Zakres tematów:

1. Opisywanie jedzenia (przymiotnik, porównania), wypowiadanie się na temat dań i sposobów gotowania (użycie czasów teraźniejszych), wyrażanie swoich życzeń w restauracjach (użycie form opisujących przyszłość), zabieranie w dyskusji na temat lokalnych

i międzynarodowych zwyczajów kulinarnych (rozwój świadomości wielokulturowej).

2. Słownictwo oraz wyrażenia kolokwialne związane z jedzeniem, odżywianiem się i gotowaniem.

3. Umiejętności prowadzenia dialogów w restauracjach.

4. Wypowiadanie się na temat relacji w rodzinie, opisywanie jej członków (przymiotniki, rozwój inteligencji interpersonalnych

i umiejętności społecznych).

5. Wypowiadanie się na temat pieniędzy, wydawania i oszczędzania, wyrażanie się na temat ekonomii osobistej (użycie czasów przeszłych).

6. Słownictwo oraz wyrażenia kolokwialne związane z zarabianiem, ekonomią i bankowością.

7. Opisywanie osób i wydarzeń, które zmieniają życie (zastosowanie czasów przeszłych i przymiotników silnych).

8. Zabieranie dyskusji na temat organizacji krajowych i międzynarodowych (rozwijanie umiejętności komunikatywnych).

9. Słownictwo oraz wyrażenia kolokwialne związane z ekologią i pracą charytatywną.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Praca na platformie e-learningowej. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- za aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 1),

- praca studenta na platformie e-learningowej (waga 1) ,

- innych form pracy własnej studenta ( np. projekty i prezentacje)

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK

[WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe ]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)